Om oss - Sveriges stadsmissioner
/
Om oss

Det är en mänsklig rättighet med en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. Samtidigt möter vi människor som inte har råd med mat, kläder eller hyra. 

Fattigdom

Hemlöshet

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Ändå lever cirka 33 000* människor i hemlöshet.

*) Enligt Socialstyrelsens nationella mätning 2017

Vad är en Stadsmission?

I staden där Stadsmissionen finns arbetar vi för att ge fler makt att forma sina egna liv.

Organisationen

Stagdar och annan viktig information om organisationen Sveriges Stadsmissioner.

Bild på ett tegelhus i malmö

Vår värdegrund

Hos Stadsmissionen finns det alltid en möjlighet till att få en chans till, att börja om och göra nya val.

Vi kämpar för de som kämpar

I en digital tid uppskattas vår fysiska närvaro och den är ofta orsaken till att man engagerar sig i Stadsmissionen – som gåvogivare, volontär, medarbetare eller partner. Tillsammans är vi en nationell röst mot hemlöshet och fattigdom.

Vi kämpar för de som kämpar

I en digital tid uppskattas vår fysiska närvaro och den är ofta orsaken till att man engagerar sig i Stadsmissionen – som gåvogivare, volontär, medarbetare eller partner. Tillsammans är vi en nationell röst mot hemlöshet och fattigdom.