Tryggt givande - Sveriges stadsmissioner
/
/
Tryggt givande

Sveriges Stadsmissioner är en medlemsförening för den lokala Stadsmissionen – från Umeå Stadsmission i norr till Skåne Stadsmission i Söder. I dagsläget är vi 10 medlemmar med verksamheter på 30-talet orter. Tillsammans har vi drygt 1300 anställda och många fler volontärer. Vi möter fler än 5000 människor i utsatthet och utanförskap varje dag.

Våra Stadgar

Ladda ner

Verksamhets-

berättelse

Effektrapport

Årsredovisning

Policy och uppförandekod

Hur vi fördelar gåvor

Gåvor från företag och privatpersoner till Sveriges Stadsmissioner liksom offentliga bidrag delas ut till medlemmarna, den lokala Stadsmissionen runtom i landet. Utdelning av medel sker i en kvalitativ process med ansökan och redovisningskrav. Lokal Stadsmissionen kan maximalt erhålla lika mycket medel som egna intäkter, för att värna den lokala självständigheten och ekonomiska stabiliteten.

Övriga sju procent av intäkterna används till det nationella kansliet. Utöver gåvo- och bidragsservice bistår kansliet med metod- och kvalitetsutveckling, påverkans- och varumärkesarbete. Målet är alltid största möjliga nytta för människan i utsatthet.

Välkommen att kontakta oss