Egmont Fonden – Alla barn har potential och måste ges möjligheten att förverkliga den - Sveriges stadsmissioner
/
/
Egmont Fonden – Alla barn har potential och måste ges möjligheten att förverkliga den
Direktor Henriette Christiansen, Egmont Fonden. Foto: Egmont Fonden

Direktor Henriette Christiansen, Egmont Fonden. Foto: Egmont Fonden

Egmont Fonden – Alla barn har potential och måste ges möjligheten att förverkliga den

Varför stödjer Egmont Fonden Sveriges Stadsmissioner?

I över 100 år har Egmont Fonden gett direkt stöd till barn och familjer i utsatta positioner. Vi är glada över att kunna bidra med en ekonomisk hjälpande hand till barn via samarbetet med Sveriges Stadsmissioner. Det kommer att ge många barn möjlighet att få en bra start på sin skolgång och delta i aktiviteter tillsammans med andra barn som t.ex. att åka på utflykt,  läger eller liknande under sommarlovet, då de flesta barn har ledigt.

Hur arbetar Egmont Fonden med FN:s globala mål?

Vi arbetar utifrån ambitionen att alla barn och unga ska kunna genomföra en ungdomsutbildning år 2030. Därmed bidrar vi till FN:s globala mål nr 4 som säger att ”alla barn ska ha tillgång till god utbildning år 2030”.

Vi har två strategiska mål som ska hjälpa oss att uppfylla vår övergripande ambition: Vi ska minska inlärningsojämlikheten för barn och unga i utsatta situationer och vi ska minska avhoppen från utbildning för samma målgrupp.

Varför väljer ni er att engagera sig i sociala frågor?

Redan från början har Egmont Fondens arbete byggt på en djup indignation över orättvisa sociala förhållanden. Vårt arbete är inriktat på att skapa bästa möjliga utgångspunkt för att barn och unga ska klara sig bra i skolan och livet i stort. De skillnader som bildas tidigt i livet hos barn utgör grunden för en livslång ojämlikhet. Det mönstret måste brytas och här är utbildning det viktigaste verktyget. Vi arbetar för att alla unga ska kunna genomföra en utbildning.

Alla barn har potential och måste ges möjligheten att förverkliga den. Men det krävs en tidig och långsiktig insats, både mot det enskilda barnet, dess familj och ramarna runt dem för att bryta det negativa, sociala arvet. Vi ska se till att barnen och unga vårdas, att deras grundläggande behov tillgodoses och att de växer upp i en miljö med lärande, utveckling, välmående och självbestämmande.

Vad betyder det för era anställda att ni stödjer Sveriges Stadsmissioner?

Egmont Fonden är en affärsdrivande stiftelse med ett dubbelt syfte: Vi driver medieföretaget Egmont där all vinst går till utveckling av våra egna medier och till att stödja barn, unga och familjer i utsatta situationer. Vårt ideella arbete betyder mycket för våra medarbetare och det bidrar till att skapa en stolthet över att vara en del av ett företag som aktivt bidrar till att förbättra situationen för barn och unga.

Bild på : Direktor Henriette Christiansen, Egmont Fonden.


Publicerad: 2023-01-19