Värdegrund - Sveriges stadsmissioner
/
Värdegrund

Grundvärderingar

Stadsmissionens historia reflekteras i en kristen människosyn som i grunden handlar om tillit till varje människas inneboende kraft till förändring. Värderingarna ligger till grund för en verksamhet som möter människan där hon är, vägleder henne utifrån hennes förutsättningar och i en jämlik relation gemensamt formar vägen till förändring.

Stadsmissionen skriver under på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och synen att människans värde inte utgår från prestation, inte heller är beroende av kön, ursprung, religion, ålder eller annat skäl för olika värde hos människan. Människans värde är knutet till henne som unik individ.

Som människor är vi alla ofullkomliga och därmed jämlika. Förlåtelse och nya möjligheter är grunden för en tro på människan oavsett vad. Hos Stadsmissionen finns det alltid en möjlighet att börja om, göra nya val och ställa till rätta.

Stadsmissionen erbjuder sammanhang och gemenskap där förändringsprocesser kan starta. Vi tar livsfrågor på allvar och möter med respekt människors olika livsåskådningar och andliga behov.

Vision och mission

Stadsmissionens vision är ett mänskligare samhälle, där alla har makt att forma sina egna liv och är delaktiga i samhället.

Stadsmissionen verkar för alla människors rätt till bostad, sysselsättning och social trygghet.