"Trygghet och bröd på bordet är tyvärr inte en självklarhet för alla" - Sveriges stadsmissioner
/
/
”Trygghet och bröd på bordet är tyvärr inte en självklarhet för alla”

”Trygghet och bröd på bordet är tyvärr inte en självklarhet för alla”

Varför stödjer Pågen Sveriges Stadsmissioner?

På Pågen vill vi dra vårt strå till stacken. Målet är att bidra till att barn, unga och familjer som lever i utsatthet och utanförskap får stöd och en förbättrad livssituation. Sedan slutet av 2020 är vi på Pågen nationell huvudpartner till Sveriges Stadsmissioner, som gör ett mycket viktigt arbete för människor i utsatthet. Trygghet och bröd på bordet är tyvärr inte en självklarhet för alla. Det tuffa omvärldsläget innebär att det arbete Sveriges Stadsmissioner gör är av stor betydelse för många utsatta människor.

Hur arbetar ni med hållbarhet och CSR?

På Pågen bakar vi med kärlek brukar vi säga, och det styr vår verksamhet och präglar även vår syn på omvärlden och vårt samhällsansvar. Pågen är en viktig samhällsaktör, inte minst lokalt i Malmö och Göteborg där våra bagerier och kontor finns. Vi samarbetar med Stadsmissionen och andra organisationer som med stort ansvar, omtanke och engagemang hjälper människor i behov av stöd. Rent praktiskt är det både i form av ekonomiskt stöd till hjälpverksamhet, men också i form av bröddonationer.

Berith Appelgren, Kommunikations- & Hållbarhetschef på Pågen

Vad betyder det för era medarbetare att ni stödjer Sveriges Stadsmissioner?

Vi får oerhört god respons och det märks att man känner stolthet för oss som arbetsgivare när vi ger lite tillbaks och visar att vi vill vara med och bidra i samhället. Många bråttas vi med att vi som personer inte gör tillräckligt, och då kan det kännas fint att veta att ens arbetsgivare i alla fall gör något.


Publicerad: 2023-04-17