Stöd din lokala Stadsmission - Sveriges stadsmissioner
/
/
Stöd din lokala Stadsmission

Stöd din lokala Stadsmission

Stadsmissionen verkar i staden där du bor, utifrån lokala förutsättningar och behov. Vill du stödja din lokala Stadsmission kan du bidra genom att ge pengar och engagera dig som volontär och mycket mer.

Sörmlands Stadsmission


Sörmlands Stadsmission driver professionellt socialt arbete för några av samhällets mest utsatta. Vårt mål är att verka för en mänskligare stad för alla och minska utanförskap. Vår utgångspunkt är att alla människor har ett unikt värde och vårt mål är att i relation till enskilda individer se, lindra och förändra. I relation till samhället är vårt mål att utmana, komplettera och engagera.

Var med och stöttar vårt arbete för Eskilstunas mest utsatta. Tillsammans skapar vi en medmänskligare stad, för alla.

Göteborgs Stadsmission


Göteborgs Stadsmission värnar om alla människors lika värde, oavsett livssituation. Vi erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet. Var med oss i kampen för ett mänskligare samhälle för alla.

Kalmar Stadsmission


Hjälp oss hjälpa andra genom att skänka din tid, pengar eller möbler. Litet som stort, din gåva inger hopp och möjligheter till förändring! Kalmar Stadsmission stödjer och hjälper människor som befinner sig i utsatta livssituationer

Skåne Stadsmission


Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne. Vi erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till människor som lever i utsatta livssituationer. Målet är att förebygga utanförskap och stärka individers makt över sitt eget liv.

Stockholms Stadsmission


En gåva kan bidra till ett mänskligare samhälle på flera sätt. Vi kämpar för att stötta och hjälpa människor i utsatthet genom olika verksamheter och insatser och det kan bland annat handla om att ge mat och tak över huvudet. 100 kronor räcker till 10 par strumpor.

Umeå Stadsmission


Idag lever många människor i utsatthet på olika sätt och vi behöver din hjälp för att göra Umeå till en bättre stad för alla. Litet som stort, din gåva ger hopp och möjligheter till förändring.

Uppsala Stadsmission


Att se de som ingen annan ser, att räcka ut en hand till de som andra har gett upp hoppet om och att möta människor som ingen annan möter. Det är centralt för alla våra verksamheter. Uppsala Stadsmission är en ideell förening som arbetar både med akut hjälp till människor som behöver det och med långsiktigt stöd till den som vill förändra sitt liv i positiv riktning.

Din gåva betyder mycket för de mest utsatta, för människor som lever i hemlöshet och social och ekonomisk utsatthet här i Uppsala.

Västerås Stadsmission


Västerås stadsmission finns till för människor i olika typer av utanförskap. Med uppdraget att göra Västerås till en mänskligare stad arbetar vi förebyggande, stödjande, med frågor som rör våld i nära relation samt med arbetsintegration.

Det finns många sätt att stödja Västerås stadsmissions verksamhet. Varje bidrag, litet som stort, är varmt välkommet och ger fler västeråsare möjlighet till en tryggare framtid.

Örebro Stadsmission


Var med och gör skillnad! Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det är en sanning som tål att upprepas. Här presenteras olika sätt att bidra och du får chansen att ge utifrån dina förutsättningar. Storleken på gåvan spelar ingen roll för varje krona behövs och gör skillnad.

Östergötlands Stadsmission


Hemlöshet. Beroendeproblematik. Våldsutsatthet. Psykisk ohälsa. Utanförskap på arbetsmarknaden. Vill du göra skillnad och ge stöd till människor i Linköping som behöver medmänskligt och professionellt stöd i livet?