Hemlöshet - Sveriges stadsmissioner
/
Hemlöshet

Trots att jag var höggravid ville socialen inte hjälpa mig. De sa att jag var strukturellt hemlös.

Hemlöshets rapporten 2023

gravid kvinna som håller om magen

I våra verksamheter möter vi människor i hemlöshet. T.ex. ensamstående föräldrar som inte har råd med hyran eller personer som förlorat sin lägenhet pga av ett missbruk.

Vad är hemlöshet?

Hemlöshet är när en människa saknar permanent bostad, som kan innebära att inte ha tak över huvudet. Orsakerna till hemlöshet kan vara strukturella, det vill säga ekonomisk utsatthet, eller sociala: missbruk, psykisk sjukdom och brist på socialt stöd, ofta en kombination av orsaker. Detta gör det svårt för individen att upprätthålla en stabil och trygg boendesituation, vilket kan leda till att tvingas sova på gatan eller i tillfälliga härbärgen.

Det finns inga uppdaterade siffror på hur många som lever i hemlöshet i Sverige idag. Den senaste nationella kartläggningen, som inte var heltäckande, gjordes av Socialstyrelsen 2017. Den visade att det då fanns 33 000 personer i hemlöshet – lika många som det totala invånarantalet i Falköpings kommun. 2023 kommer återigen Socialstyrelsens att mäta hemlösheten i Sverige.

Hemlöshetsrapporten

Läs mer om vårt hemlöshetsarbete i våra rapporter.

Våra verksamheter

Vi arbetar nära individen för att hjälpa vid akuta nöd och på sikt för att förändra livssituationen.

Hur är det att vara hemlös?

Tre personer som tidigare levt i hemlöshet berättar  

Stadsmissionen slutar inte kämpa för att alla ska ha rätt till en bostad
– en plats att kalla ett hem.

Tidigare mötte våra verksamheter i första hand människor som led av psykisk ohälsa eller missbruk, ofta i kombination.

Vi möter fortfarande människor som lever i social hemlöshet, men idag söker sig också andra till oss för hjälp.

Idag möter vi också människor som lever i ekonomisk utsatthet, ofta med en med svag förankring på arbetsmarknaden, som inte själva kan ordna sitt boende och därför hamnar i en hemlöshet

Skarp varnings­signal om hemlösheten

Vi kämpar för de som kämpar med fattigdom

Rätt till en levnadsstandard för den egna och familjens välbefinnande är en mänsklig rättighet.