Boendelösningar - Sveriges stadsmissioner
/
/
Boendelösningar

Akutstöd

Stadsmissionen har öppna dagverksamheter på samtliga orter där vi finns, där basbehovsstöd såsom mat, dusch, tvätta kläder och vila möjliggörs. Här finns gemenskap och stöd. Verksamheten handlar om att lindra nöd och kan i många fall vara livsuppehållande för individen.

Akutboende

Stadsmissionen driver akutboende i Eskilstuna, Göteborg, Kristianstad, Stockholm, Motala och Umeå. Akutboende vänder sig till vuxna kvinnor och män som lever i akut hemlöshet. De drivs på uppdrag av kommunerna. Genom stöd och vägledning får varje deltagare hjälp att förändra sin livssituation. Målet är att deltagarna ska gå vidare till ett mer stabilt boende.

Stödboende

Stadsmissionen driver stödboende vilket är boenden med stöd och vägledning för att den som bor där ska kunna få en mer hållbar livssituation. Dessa finns i Göteborg, Linköping, Norrköping och Motala. Boendena ser lite olika ut både vad gäller målgrupp och utformning. Det kan vara kollektiva boenden men även referenslägenheter eller liknande. En del är avsedda för människor i behov av kortare placeringar medan det för andra kan vara ett livslångt boende.

Skyddat boende

Stadsmissionen driver skyddat boende i Göteborg, Linköping, Umeå och Uppsala. Även om syftet i det akuta skedet handlar om skydd från en våldsverkare så ställs stora krav på stöd och vård för den traumatiserade (oftast) kvinnan med barn.
I Linköping och Umeå finns två av landets få skyddade boenden med särskild kunskap och socialt stöd för kvinnor med beroendeproblematik. Kvinnorna bär på svåra trauman. Med psykosocialt stöd och praktisk hjälp erbjuds kvinnorna en förbättrad livskvalitet.

Bostad Först

Bostad Först är en modell som utgår från att människor behöver tillgång till tryggt eget boende för att kunna ta itu med social problematik (missbruk, psykisk och fysisk ohälsa etc.). Individanpassat stöd gör att 80 procent av deltagarna kan behålla bostaden över tid. Detta står i motsats till konventionellt hemlöshetsarbete som ofta används i Sverige idag, där människor först måste sluta med exempelvis alkohol och narkotika innan de får tillgång till egen bostad.

Modellen används med framgång i ett 20-tal kommuner och av Stadsmissionen i Eskilstuna, Göteborg och Stockholm. Sveriges Stadsmissioner erbjuder utbildning, vägledning och driver kunskapsplattformen bostadforst.se. Sveriges Stadsmissioner är medlem i den europeiska Housing First Europe Hub.

Läs mer om Bostad Först 

Barns Bostad Först

I Sverige drabbas allt fler barnfamiljer av hemlöshet eller lever i osäkra och kortsiktiga boendelösningar, vilket ofta ger allvarliga konsekvenser för barnens uppväxtvillkor. Barns Bostad Först är en satsning som söker innovativa lösningar på den växande samhällsutmaningen hemlöshet bland barnfamiljer.

Läs mer om Barns Bostad Först 

Förmedling av bostäder

Stadsmissionen förmedlar även bostäder till människor som lever i strukturell hemlöshet. Stadsmissionen matchar bostäder och outnyttjade kvadratmeter som upplåts av fastighetsägare och privatpersoner med människor som inte på egen hand kan ta sig in på bostadsmarknaden. Råd och stöd ges efter behov.

Stockholms Stadsmissions Bobyrå tillhandahåller olika typer av bostäder i Stockholms Stadsmissions egen regi eller genom samarbeten med privatpersoner och fastighetsägare. Även Stadsmissionen i Uppsala och i Östergötland matchar hyresgäster med bostäder.

Övriga boenden

Stadsmissionen driver även LSS-boenden i Stockholm och i Göteborg.