1239001751 |
900-1751

 

Sveriges Stadsmissioner på MR-dagarna 19-21 april

Årets mänskliga rättighetsdagar - tema bostad en mänsklig rättighet - går av stapeln 19-21 april online. 

Sveriges Stadsmissioner deltar med de båda egna seminarierna "Bostad en mänsklig rättighet - och statens ansvar" samt "Min tur att berätta - barns röster om att leva med våld" i samarbete med BRIS. Ni finner oss också i flera paneler.

Några seminarier är gratis, för andra krävs biljett. 

Webinarium: Barns rätt i skyddat boende

Sveriges Stadsmissioner och Bris har under tre år samarbetat i ett projekt för att stärka barnrättsperspektivet och rättigheterna för de över 6 000 barn i Sverige som varje år bor på ett skyddat boende. Nu är det dags att dela resultat och kunskap från projektet. Barns berättelser om att uppleva våld hemma och erfarenheter från skyddade boenden, deras önskemål och förslag löper som en röd tråd genom programmet.

toppbild inkl text1.jpg

Medverkande: Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i justitieutskottet, ledde SOU:n ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”, Carolina Överlien, professor i socialt arbete med inriktning mot barn och unga. Ann-Charlotte Münger, universitetslektor på Barnafrid, Linköpings Universitet, Malin Rekke, psykolog på Bris. Socialsekreterare och personal på Göteborgs och Linköpings skyddade boende med barnrättsperspektiv. Med flera. Moderator: Linus Torgeby.

Svenskt flykting­mottagande ”Humanitära skäl kan stoppa orimliga beslut”

Regeringens tilläggsförslag kring humanitära skäl i migrationslagen är nödvändiga för att lagen inte ska få orimliga konsekvenser. Det skriver debattörer från ett antal organisationer.

I sommar löper den nuvarande tillfälliga utlänningslagen ut och Sverige kommer att få en ny migrationslagstiftning. Inom kort kommer den nya lagen att läggas fram och nu debatteras både förslagen från migrations­kommittén, där samtliga riksdagspartier har ingått, och ett antal tilläggsförslag från regeringen. Oavsett vilken kombination av dessa förslag som läggs så kommer den nya permanenta lagstiftningen att bli mycket restriktiv jämfört med den ordinarie utlänningslagen. Den nya lagen kommer bland annat att innebära korta, tids­begränsade uppehållstillstånd markant under genomsnittet i EU. Det blir också betydligt svårare för den som är på flykt att få permanent uppehållstillstånd och att återförenas med sina barn och partner. Vi är kritiska till flera av förslagen mot bakgrund av den erfarenhet vi har av att i årtionden arbetat för och med människor på flykt, asylsökande och andra migranter.

Läs debattartikeln i Svd här

Fantastiska 24 miljoner kronor från Postkodlotteriet

På Postkodlotteriets årliga utdelning av lotteriöverskottet fick Sveriges Stadsmissioner fantastiska 24 miljoner kronor i vårt arbete för ett mänskligare samhälle. Medlen fördelas till de lokala stadsmissionerna runtom i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Genom social verksamhet - från akut stöd och att lindra nöd till förebyggande och långsiktigt förändringsarbete - samt samarbeten, påverkan, dialog med andra aktörer lokalt och nationellt arbetar Stadsmissionen varje dag för att minska utsattheten och utanförskapet. STORT TACK Postkodlotteriet! 

Sveriges stadsmissioner-IG-utdelning_1x1.jpg

Årets insamlare - Stadsmissionen vann två kategorier!

Utmärkelsen Årets Givare delas ut av insamlingsbranschorganisationen Giva Sverige. Priset delas ut i fem kategorier för att uppmärksamma det viktiga arbete som utförs för att finansiera civilsamhället. 

Årets utdelning den 17 mars tilldelades både Göteborgs och Stockholms Stadsmission priset i varsin kategori. I kategorin Givare prisades Sara Day som med stort engagemang arbetat som volontär för Göteborgs Stadsmission under sin permittering. 

Stockholms Stadsmission tog hem priset i kategorin Organisation, för sitt strategiska finansieringsarbete med det tuffa målet att på sex månader samla in 40 miljoner kronor för att rädda mötesplatsen St Paul. På mindre än ett halvår, mitt under pandemin, lyckades teamet samla in hela 43 miljoner kronor – tack vare lika delar innovation, systematik och teamwork.

Bild Årets insamlare 2021.jpg

Kicki Aldrin, teamledare företagsinsamling Stockholms Stadsmission och ansvarig insamling mötesplats St Paul. 

Våra huvudpartners är:

 

 Svenska Postkod Lotteriet  Åhlens  Fastighetsbyrån

Permira_Main_RGB (002).PNG  Pågen_logo_Special_A_RGB.jpg

Läs Stadsmissionens förslag till nationell hemlöshetsstrategi Hemlös 2020 och se presentation i webinarium 2/12.

Homeless 2020 - situation analysis and strategy Sweden

Läs Sveriges Stadsmissioners fattigdomsrapport 2020 och se filmen

Läs rapporten "Min tur att berätta - barns röster om våld" och se filmen