1239001751 |
900-1751

 

Debatt: långsiktig lösning för ensamkommande

Coronapandemin och den ekonomiska krisen i dess spår har påverkat oss alla. De ensamkommande barn som kom till Sverige kring 2015 och som efter artonårsdagen fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier är en av de grupper som drabbats särskilt hårt. De här ungdomarna har i flera år levt under enorm press - först i en utdragen och osäker asylprocess och sedan med tillfälliga uppehållstillstånd kopplat till studiekrav. Mot alla odds, med otrygga boendeförhållanden, social utsatthet och en utbredd psykisk ohälsa har ungdomarna studerat, fått vänner och vissa har även blivit en del av familjer.

Läs Sveriges Stadsmissioners debattartikel tillsammans med Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Röda Korset i Västerbottenskuriren här

Risk att utsattheten ökar vid nedstängning

De tusentals människor i hemlöshet och fattigdom som Stadsmissionen möter varje dag har ingen annanstans att ta vägen, när samhället stänger ner och digitaliserats allt mer under pandemin.

Stadsmissionerna runtom i landet har sedan pandemins början följt riktlinjerna och anpassat verksamheterna. Våra besökare har fått kortare tid på sig att värma sig hos oss. De har till vissa delar fått hämta matpaket och ätit ute. Städrutiner och information om pandemin och hygien är viktiga anpassningar. När vi behövt prioritera är det de som inte har något hem som fått komma in i värme och vila, för en dusch, äta och prata en stund. Psykiskt stöd och trygghet är viktiga delar.  

Sveriges Stadsmissioner har svarat på remissen om Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Läs hela remissvaret här

Hemlös i kylan

På flera håll har Stadsmissionen nu öppnat upp under den stränga vintern för värme och vila. De flesta är så stelfrusna och trötta att det lätt går att somna på en kyrkbänk, en madrass på golvet eller en vilstol. På andra håll finns dialog och samverkan med staden och övriga civilsamhället, exempelvis i Stockholm öppnar kyrkorna nattetid under den värsta kylan.

Mikaelskyrkan -vinter4.jpg

Mikaelskyrkan i Uppsala har nattöppet i den stränga vinterkylan. 

Marknadskommunikatör sökes

Är du vår nya marknadskommunikatör? Sveriges Stadsmissioner utökar insamlings- och kommunikationsteamet med en kommunikatör som ska stödja insamlingen genom att ta fram säljmaterial och kommunikation i samarbetet med partners. Du kommer även jobba särskilt med kommunikation av Bostad först, en framgångsrik modell mot hemlöshet, samt ge stöd till lokal stadsmission. 

Läs mer här

Det finns en risk för ökad ojämlikhet

I Sveriges Stadsmissioners remissvar kring framtidens socialtjänst pekar vi på flera positiva förslag, bland annat mer förebyggande socialt arbete. Vi ser dock en risk om inga ytterligare medel tillskjuts att det akuta arbetet får stå tillbaka för det förebyggande. Det finns även andra delar som riskerar att öka – istället för att minska – ojämlikheten i samhället.

- Ytterst riskerar detta att slå mot de allra mest utsatta grupperna i samhället som redan idag har svårt att få tillgång till det offentligas insatser. Redan idag tar Stadsmissionen och andra civilsamhällesorganisationer ett mycket stort ansvar för samhällets allra mest utsatta, säger Tomas Lindroos, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Läs hela remissvaret här

Våra huvudpartners är:

 

 Svenska Postkod Lotteriet  Åhlens  Fastighetsbyrån

Permira_Main_RGB (002).PNG  Pågen_logo_Special_A_RGB.jpg

Läs Stadsmissionens förslag till nationell hemlöshetsstrategi Hemlös 2020 och se presentation i webinarium 2/12.

Homeless 2020 - situation analysis and strategy Sweden

Läs Sveriges Stadsmissioners fattigdomsrapport 2020 och se filmen

Läs rapporten "Min tur att berätta - barns röster om våld" och se filmen