Startsida - Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Ny huvudpartner - Egmont

Alla barn har potential och måste ges möjligheten att förverkliga den

Det krävs en tidig och långsiktig insats, både mot det enskilda barnet, dess familj och ramarna runt för att bryta det negativa arvet. I över 100 år har Egmont Foundation gett stöd till barnfamiljer. Läs mer

Pressmeddelande

Positivt med tillståndsplikt och egna insatsbeslut för barn i skyddat boende

Det är viktigt att lagen säkerställer att alla personer som flyr från våld i hemmet får sina rättigheter och behov av insatser tillgodosedda. Läs mer

20 jan kl. 09:00-12:00
Från kalendern

Hur säkerställer vi alla barns rättigheter

Välkommen till en förmiddag där civilsamhälle, politik och myndigheter möts för en fördjupad diskussion om både de svårigheter vi har och konkreta exempel på när vi lyckas leva upp till barnkonventionen för alla barn i Sverige. Läs mer

För Företag

Varför Stadsmissionen

Som företagspartner till Stadsmissionen är du med och gör Sverige mänskligare. Genom att stödja vårt arbete blir ert företags samhällsansvar och värdeord verklig! Läs mer

Huvudpartners:

Dela sidan: