1239001751 |
900-1751

 

Pandemin är inte över

25-30% fler unika individer har kommit till Stadsmissionens verksamheter under pandemin. Stadsmissionen fortsätter att hålla öppet och anpassa verksamheten utifrån restriktioner och riktlinjer. Den förändrade verksamheten har krävt både personella insatser och andra resurser. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MUCF har skjutit till välbehövliga extra medel. Sveriges Stadsmissioner fick störst bidrag bland alla organisationer med fokus på barn och unga i utsatta situationer. 

CoronaStPaul1_beskuren.jpg

Foto: Anna Ek

Minska hemlösheten med ”Bostad först” i varje kommun

Socialstyrelsen ska i september redovisa förslag för hur hemlösheten kan minska. Det är viktigt då myndigheten senaste nationella kartläggning visar att hemlösheten fortsatt att öka och berör drygt 33 000 personer. Bland de frågor Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att titta på finns ”Bostad först”. Sveriges Stadsmissioner välkomnar detta uppdrag och vill att metoden blir en utgångspunkt i en bostadsledd nationell strategi mot hemlöshet. 

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle här

Sverige borde följa EU och besluta om en hemlöshetsstrategi

Under dagens EU-toppmöte beslutades om en EU-plattform mot hemlöshet. Sveriges Stadsmissioner representerades av Kjell Larsson, ordförande i den europeiska organisationen mot hemlöshet FEANTSA, som tillsammans med Portugals regering stod värd för toppmötet. EU-plattformen ligger på många sätt i linje med Sveriges Stadsmissioners förslag till nationell hemlöshetsstrategi.

Ladda ner pressmeddelande som pdf här

Stadsmissionen i internationella hemlöshetssamtal

På måndag 21 juni möts representanter från alla EU-länder i Portugal för att besluta om en EU-deklaration mot hemlöshet. FEANTSA är en paraplyorganisation för nationella organisationer som arbetar med hemlöshet och deltar i mötet. Kjell Larsson, sakkunnig i hemlöshetsfrågan på Göteborgs stadsmission och Sveriges Stadsmissioner är ordförande i FEANTSA och signerar som civilsamhällesrepresentant. Han kommer att dela ut det årliga hemlöshetspriset, FEANTSA homelessness award, ett prestigefyllt pris bland socialarbetare runtom i Europa.

KjellLarsson.jpg

 

Psykisk ohälsa - till följd av pandemins konsekvenser

Stadsmissionen har mött fler personer och nya grupper i utsatthet under pandemin – och en ökad psykisk ohälsa. Stadsmissionen bistår med akut hjälp, samtalsstöd och rådgivning. Det är först när man känner sig trygg i sitt hem och har jobb som man kan börja ta hand om  dig själv och sin psykiska hälsa.

WafaIssa1b.jpg

Wafa Issa, Verksamhetschef barn och unga Stockholms Stadsmission. Foto: Anna Ek. 

Läs artikel i Hälsoportalen här.

Våra huvudpartners är:

 

 Svenska Postkod Lotteriet  Åhlens  Fastighetsbyrån

Permira_Main_RGB (002).PNG  Pågen_logo_Special_A_RGB.jpg

Lediga jobb

Läs Stadsmissionens förslag till nationell hemlöshetsstrategi Hemlös 2020 och se presentation i webinarium 2/12.

Homeless 2020 - situation analysis and strategy Sweden

Läs Sveriges Stadsmissioners fattigdomsrapport 2020 och se filmen

Läs rapporten "Min tur att berätta - barns röster om våld" och se filmen