Stöd Sveriges Stadsmissioner - Sveriges stadsmissioner
/
/
Stöd Sveriges Stadsmissioner

900-1751

123 900 1751

Allt fler har inte råd med mat

Vi behöver ditt stöd

Fler söker sig till oss som en följd av ökade matkostnader och stigande elräkningar. Under 2022 ökade vi vår matutdelning med 67 procent till 3 200 ton.

För ett tryggt givande

Du kan alltid känna dig säker när du ger din gåva till oss, vi har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.