Lagkravet om skälig levnadsnivå för människor i utsatthet uppfylls inte - Sveriges stadsmissioner
/
/
Lagkravet om skälig levnadsnivå för människor i utsatthet uppfylls inte

Lagkravet om skälig levnadsnivå för människor i utsatthet uppfylls inte

Allt fler människor kommer till Stadsmissionen och andra ideella organisationer för mat. Det beror på den ekonomiska krisen med matpriser som ökat med 22 procent. Regeringen måste agera för att människor i utsatthet ska få den skäliga levnadsnivå som Socialtjänstlagen föreskriver. 

Drygt 70 procent av insatserna i Stadsmissionens öppna verksamheter är idag matstöd. Sveriges Stadsmissioners Matrapport visar också att totalt 4 550 ton osåld mat från svenska livsmedelsföretag omfördelades till människor i utsatthet under 2023, en ökning med 30 procent. Människor har inte råd med mat. Samtidigt säger Socialtjänstlagen att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.    

Människor med långvarigt försörjningsstöd är den största och ökande gruppen besökare hos Stadsmissionen. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) hade 71 702 helårspersoner försörjningsstöd 2023. Försörjningsstödet har urholkats över tid och inte justerats regelbundet. I Fattigdomsrapporten 2023 berättar Jens Robertsson att han sista veckan i månaden lever på kaffe och bröd. Försörjningsstödet höjdes med 8,7 procent i år, vilket ger Jens 4 415kr/månaden till mat, kläder, skor, förbrukningsvaror, hygienartiklar, fritid, hälsa, telefon och media. Jens fortsätter att drömma om kött, fisk, frukt och att simma i simhallen.  

Även Martin Östergren berättade i Fattigdomsrapporten 2023 om sin situation. Han hade aktivitetsstöd 11 500 kr/månaden, ett stöd för dem i program hos Arbetsförmedlingen, 212 647 personer 2023. Aktivitetsstödet har inte höjts i år. Men Martins hyra har höjts med 297 kr/månaden. Tack vare att Stadsmissionen öppnar en social matbutik i staden, kommer Martin inte längre behöva få ett paket grillkorv att räcka till fem middagar.  

För att leva upp till Socialtjänstlagen, rekommenderar Sveriges Stadsmissioner att regeringen:

  • Utreder en höjning av riksnormen för försörjningsstöd och inflationsskyddar sjuk- och aktivitetsersättning: Försörjningsstödet har urholkats under 30 år av för låga uppräkningar.  Med den snabbt föränderliga svenska ekonomin behöver riksnormen och sjuk och aktivitetsersättningen också justeras oftare än idag och vara inflationsskyddad.
  • Permanentar och utvidgar det tillfälligt utökade bostadsbidraget: Regeringen föreslår en förlängning av det tillfälligt utökade bostadsbidraget för barnfamiljer till och med december 2024. Ännu bättre är att göra utökningen permanent eftersom den svenska bostadsmarknaden inte fungerar idag. Regeringen bör även utvidga det utökade bostadsbidraget till att gälla fler, till exempel singelhushåll med låga inkomster.
  • Höjer dagersättningen för asylsökande till riksnormen för försörjningsstöd: Dagersättningen har inte reglerats sedan 1994 och är maximalt 71kr/dag. Ersättningen behöver vara på samma nivå som den nya riksnormen för försörjningsstöd.
  • Riktar statsbidrag för frukost och lunch på lov för barn i ekonomisk utsatthet: Riktade statsbidrag till ekonomiskt utsatta områden för att barn ska få frukost i skola och barnomsorg och lunch på loven säkerställer att alla barn får börja dagen med frukost och ett lagat mål mat om dagen också på loven.

Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare, Sveriges Stadsmissioner


Publicerad: 2024-04-15