Allt fler människor har inte råd med mat - Sveriges stadsmissioner
/
/
Allt fler människor har inte råd med mat

Allt fler människor har inte råd med mat

Sverige upplever den högsta inflationstakten på flera decennier med livsmedelspriser som ökat med rekordhöga 20 procent.  Allt fler människor som inte har mat för dagen söker sig till Stadsmissionen.  Det är inte värdigt vårt svenska välfärdssamhälle.  Nu måste regeringen och riksdagen ta sitt ansvar för de allra mest utsatta, skriver Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges stadsmissioner.

Nära två tredjedelar av Stadsmissionens insatser till människor i fattigdom under senaste åren innefattar subventionerade måltider, matkassar eller matkuponger. Under 2022 ökade vi vår matutdelning och försäljning av mat i de sociala matbutikerna Matmissionen med 67 procent till 3 200 ton.

Antalet medlemmar i de sex sociala matbutikerna, där den som har en inkomst under 12 163 kronor kan köpa livsmedel till kraftigt rabatterade priser ökade med 99 procent. Den största gruppen medlemmar är barnfamiljer.

Stadsmissionen runtom i landet vittnar om ett fördubblat antal besökare som kommer för ekonomiskt, eller materiellt stöd och mat. Det handlar om människor som skulle tvingas gå och lägga sig hungriga, om det inte vore för Stadsmissionen och övriga civilsamhällets matutdelning och sociala matbutiker.

Trycket på Stadsmissionens stödjande verksamheter är så stort att Stockholms Stadsmission i slutet av februari tvingades att tillfälligt stänga verksamheten vid Mariatorget.

Allt fler människor skulle få gå till sängs hungriga om det inte vore för civilsamhällets insatser. Det är ovärdigt välfärdslandet Sverige.

Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sverige Stadsmissioner

62 procent som besöker Stadsmissionen för att få mat för dagen är människor med långvarigt ekonomiskt bistånd. Försörjningsstödet har visserligen höjts med 8 procent, men matpriserna har fram till i mars ökat med 20 procent.

En annan grupp är människor med garantipension, som även den har höjts, och där höjningen ätits upp av de rekordhöga matpriserna. Stadsmissionen delar nu också ut mat till allt fler människor som inte ännu har kontakt med det offentliga. Det är ofta förvärvsarbetande människor, vars lön inte längre räcker till både mat och hyra – människor som tidigare klarade sig, men som nu drabbas mycket hårt.

Stadsmissionens kostnader har också ökat till följd av att allt fler människor söker stöd. Inte sedan 1990-talets lågkonjunktur har Stadsmissionen behövt fokusera sina verksamheter så hårt till stöd med mat, pengar och kläder. Den långsiktiga vägledningen för att hjälpa människor att ta sig till en mer hållbar situation får ge vika för det akuta stödet.

Höj försörjningsstödet

På längre sikt krävs robusta lösningar. Men i den extraordinära situation som Sverige befinner sig i i dag och som slår allra hårdast mot människor som redan lever i ekonomisk utsatthet, föreslår Sveriges stadsmissioner:

  • Höj försörjningsstödet tillfälligt, eftersom årets höjning har raderats ut av de skenande matpriserna.
  • Höj grundavdragen för dem med låg förvärvsinkomst som inte längre räcker till mat och hyra.
  • Ge tillfälligt statsbidrag till civilsamhällets aktörer så att vi kan fortsätta göra de akuta och nödvändiga insatserna för alla människor som nu drabbas extra hårt av Sveriges extraordinära samhällsekonomiska situation.

Mycket oroade

Vi är mycket oroade över utvecklingen. Allt fler människor skulle få gå till sängs hungriga om det inte vore för civilsamhällets insatser.  Det är ovärdigt välfärdslandet Sverige.  Matutdelningen är livsavgörande för många men det är ingen långsiktig lösning. Det är upp till politikerna att se till att svenska folket inte är beroende av civilsamhället för att få mat för dagen. Därför behöver regeringen och riksdagen ta sitt ansvar för de allra mest utsatta i vårt land och agera.

Presskontakt

Marika Hjelm Siegwald
marika.hjelm.siegwald@sverigesstadsmissioner.se
0730686790


Publicerad: 2023-03-29