Fattigdom - Sveriges stadsmissioner
/
Fattigdom

Familjer berättar att det blivit så dyrt och att de måste prioritera bort kött, frukt och färska grönsaker.

6,9% lever i ekonomisk utsatthet

Källa Fattigdomsrapporten 2022

Vad är ekonomisk utsatthet?

Det är att ha en inkomst som inte räcker till att betala för nödvändiga levnadskostnader som mat, boende och kläder.

Fattigdomsrapporten

Läs mer om vårt fattigdomsarbete i våra rapporter.

Det handlar inte bara om brist i plånboken.

Även om fattigdomen mäts i ekonomiska termer inne­fattar den mer än så.

Fattigdom innebär ofta även arbetslöshet, ohälsa, trångboddhet, otrygghet, begränsade valmöjligheter och att man inte deltar aktivt i samhällslivet.

Jag har mött barnfamiljer som inte har råd med blöjor och välling, sådant som är extremt grundläggande.
Umeå Stadsmission

Sammantaget resulterar detta ofta i ett utanförskap som i sig försvårar en förändring.

Man på bänk

En fattigdom som ökar i inflationens spår.

Vi kämpar för de som kämpar med hemlöshet

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag.