1239001751 |
900-1751

 

Sveriges Stadsmissioner får 10 miljoner kronor av regeringens satsning

-          Vi är oerhört tacksamma för detta viktiga bidrag. Medlen går till de verksamheter som stadsmissionerna driver runtom i landet för människor i stor utsatthet, säger Tomas Lindroos, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

De som redan lever i utsatta situationer såsom hemlöshet, arbetslöshet och psykisk ohälsa har fått det ännu svårare under pandemin. Vi möter dessutom personer som tidigare inte behövt söka stöd hos oss, både barnfamiljer och de som förlorat jobbet.

"Nu ska du få höra sanningen" - barns samtal med psykolog Malin Rekke

”Nu ska du få höra sanningen”. Så inledde många barn sina samtal med psykolog Malin Rekke. Malin har träffat och djupintervjuat 20 barn som berättar om sina erfarenheter i rapporten Barns röster. Rapporten kommer inom kort och är en del av projektet Barns rätt i skyddat boende, ett samarbete mellan Sveriges Stadsmissioner och BRIS och finansierat av Postkodlotteriet. Här berättar Malin om mötet med barnen.

“Alla var ovana vid att få frågor om sin familje- och boendesituation och om sina egna upplevelser av våldet. Och alla tog chansen att berätta. De sa att få vuxna bryr sig och att de flesta vuxna mest lyssnar på deras föräldrar. Det var tydligt att väldigt få av dem upplevde att de hade fått ett enskilt bemötande och en bekräftelse från omvärlden”, säger Malin.

Barnen gav mig ett stort förtroende i samtalen och det växte fram en ömsesidig tillit i våra möten. Jag blev väldigt tagen och berörd över hur mycket de går och bär på, hur stort ansvar de tar och hur ensamma de har blivit genom att leva med våldet”, säger Malin.Hon är glad över att de vågade, orkade och ville berätta.          

Beställ rapporten här

malin stor.png

Civilsamhället viktig del i arbetsmarknadens utformning

Sveriges Stadsmissioner ställer sig bakom den rapport som Forum, Famna och Giva Sverige publicerat i dagarna, "Civilsamhället och coronakrisen, juni 2020". I den presenteras tio förslag hur civilsamhällets arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden kan stärkas och utvecklas när arbetslösheten nu ökar. 

- Sveriges Stadsmissioner ställer sig bakom rapportens förslag och önskar att arbetsmarknadens utformande tar i beaktande civilsamhällets roll och möjliggör att skala upp vår viktiga verksamhet för människor i arbetslöshet, säger Sveriges Stadsmissioners ordförande Tomas Lindroos. 

Bland flera förslag utmärker sig särskilt förslaget "Idéhall". Tanken är att civilsamhället skulle kunna göra stor nytta, motsvarande Samhalls verksamhet men inom civilsamhällets ramar. Civilsamhället har lång erfarenhet av arbetsträning bland annat med secondhandbutiker där arbetsträning, återanvändning och kläder till den som annars inte har råd samverkar. Eller inom café och restaurang där matsvinn är en viktig del. 

-  Stadsmissionens arbetsträning är en språngbräda tillbaka till arbetslivet. För många innebär det sysselsättning och en gemenskap som är viktig för välmåendet och för delaktighet i samhället, säger Lindroos.

Stadsmissionen möter jämställdhetsminister Åsa Lindhagen 4 juni 2020

Under eftermiddagen den 4 juni diskuterade Stadsmissionen några av våra hjärtefrågor i ett digitalt möte tillsammans med representanter från arbetsdepartementet, socialdepartementet och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Vi pratade om barnrättsperspektivet och om barns rätt till professionell vård och behandling vid konsekvenser av våld, men också om vikten av en nationell rättssäkerhet för våldsutsatta kvinnor som lever med olika former av beroendeproblematik. En målgrupp som idag glöms bort vid riktade satsningar till våldsutsatta kvinnor.

“Stadsmissionens dragning var den skarpaste, mest informativa och välgrundade jag hört på år och dag” Ola Florin, kansliråd på Socialdepartementet.

Bilden kan innehålla: 4 personer

Skyddat boende med barnperspektiv

Under 2018 startade Sveriges Stadsmissioner tillsammans med BRIS projektet “Skyddat boende med barnrättsperspektiv”, med särskilt fokus på barn som utsatts för eller bevittnat våld. Projektet leds av Linköpings Stadsmission, som sedan tidigare driver skyddat boende med barnperspektiv och nu kan erbjuda fler platser.

Våra huvudpartners är:

 

 Svenska Postkod Lotteriet  Åhlens  Fastighetsbyrån

Permira_Main_RGB (002).PNG