Praktik för student som vill arbeta inom civilsamhället - Sveriges stadsmissioner
/
Praktik för student som vill arbeta inom civilsamhället
Organisationerna Famna, Forum, Fremia, Giva Sverige, Idéburna Skolors Riksförbund, Sveriges Stadsmissioner och Volontärbyrån sitter tillsammans i centrala Stockholm. Vi bedriver verksamhet för att stärka civilsamhället, demokratin och den idéburna välfärden. Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för organisationer som varken tillhör den privata eller den offentliga arbetsmarknaden genom

t ex påverkansarbete, opinionsbildning och kunskapsspridning. Tillsammans representerar vi en mängd olika civilsamhällesorganisationer som verkar inom allt från organisering och sjukvård till socialt arbete för ekonomiskt utsatta.

Under flera år har vi bedrivit praktikprogram för studenter och nu söker vi dig som vill praktisera under vårterminen 2024. Hos oss kommer du få en spännande praktikplats med insyn i flera organisationers arbete, med ett tydligt fokus på civilsamhällets bidrag till demokratin, välfärden och arbetsmarknaden.

Vad innebär praktik hos oss?

Du kommer få arbeta med både administrativa och analyserande uppgifter. Det kan till exempel vara att ta fram underlag inför möten, skriva remissvar, hantera kommunikation, läsa och sammanställa utredningar samt olika former av omvärldsbevakning. Rekryteringsprocessen är samordnad för samtliga organisationer och arbetsuppgifterna kan skilja sig beroende på vilken organisation du rekryteras till. Vi tar inför våren emot flera praktikanter. Genom att skicka din ansökan till oss ansöker du till samtliga sju organisationer.

Då civilsamhället täcker en mängd branscher finns det goda möjligheter för oss att tillgodose praktikanters olika bakgrunder, kunskaper och kompetenser. Vi söker efter motiverade och drivna studenter som vill få en möjlighet att forma sin egen praktikperiod.

Vem söker vi?

Vi söker dig som:

  • Är i slutfasen av dina studier vid universitet/ högskola med samhällsvetenskaplig inriktning Är nyfiken och driven
  • Har ett brett samhällsintresse, gärna ett intresse för civilsamhällesfrågor

Det är särskilt meriterande om du:

  • Har engagerat dig ideellt i någon form Har kunskaper inom kommunikation, nationalekonomi och statistik
  • Har digitala färdigheter
  • Studerar på master- eller magisternivå.

Information om praktiken

När: VT-24. Vi ser helst att du vill praktiserahela terminen.
Var: Krukmakargatan 21, Stockholm
Ersättning: Praktiken är obetald
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till anisa.gunica@famna.org
Skriv PRAKTIKANSÖKAN i ämnesraden

Deadline: Vi intervjuar fortlöpande. Sista ansökningsdag 31 oktober.

Läs hela ansökan