United in Times of Crisis - Pressinbjudan  - Sveriges stadsmissioner
/
/
United in Times of Crisis – Pressinbjudan 

United in Times of Crisis – Pressinbjudan 

Runt 300 praktiker, experter, forskare, beslutsfattare och organisationer samlas för att dela kunskap, forskning och erfarenheter under den internationella hemlöshetskonferensen 1-2 juni i Stockholm. FEANTSA, en europeisk organisation mot hemlöshet, arrangerar sin årliga konferens i samarbete med Sveriges Stadsmissioner.

Temat, ”United in times of crisis”, syftar på den långsamt pågående kris som det innebär när människor lever i hemlöshet och därmed inte har den bas som ett tryggt hem innebär. Samtliga EU-länder har dessutom signerat en överenskommelse att utrota hemlösheten i EU till 2030. Detta inom ramen för EPOCH – European Platform on Combatting Homelessness. För att klara det krävs just krisinsikt, samarbete och politisk vilja.

Konferensen öppnas av FEANTSAs ordförande, Kjell Larsson, hemlöshetsexpert Göteborgs Stadsmission. Inledningstalare Elisabeth Hammer sätter tonen med ett anförande om hur ett samhälle utan hemlöshet är möjligt. Därefter samtal ’Realising our European Ambitions of Ending Homelessness.

I Panelen

  • Minister Ione Belarra, Minister of Social Rights and 2030 Agenda, Spain
  • Yves Leterme, Chair of the European Platform for Combatting Homelessness
  • Elisabeth Hammer, Managing Director of Neunerhaus, Austria
  • Stefan Olsson, Deputy Director General, DG Employment, European Commission
  • Juha Kaakinen, Professor at Tampere University Minister Karine Lalieux, Minister of Pensions and Social Integration in charge of People with Disabilities and the Fight Against Poverty, Belgium

Under eftermiddagen kan man välja mellan olika seminarium:

  • Exempelvis ”War in Ukraine: Housing &; Reception of Refugees” om forskning kring långsiktiga boendelösningar för.
  • Seminariet ”Cost of Living Crisis & Homeless Services” om risken för ökad hemlöshet i takt med de ökade matpriserna och inflationen.
  • Konferensen genomsyras av European Platform on Combatting Homelessness, bland annat i seminariet ‘Research on Homelessness: National Strategies and Models of Prevention’ .
  • Ljuset sätts även på intersektionalitet i seminarierna ‘Insights and Practices in Combatting LGBTIQ Homelessness’, ‘Capturing Women’s Homelessness’ och ‘Trauma-Informed Care in Practice’.

Hela programmet:

FEANTSA FORUM programme 

Presskontakt

Karin Timm Östlund
070 090 39 37
karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

 

Om FEANTSA

FEANTSA är en europeisk medlemsförening för organisationer som arbetar för att minska hemlöshet. Det är den enda europeiska icke-statliga organisation som uteslutande fokuserar på kampen mot hemlöshet. Genom att arbeta med över 130 medlemsorganisationer från 27 länder är målet att utrota hemlösheten i Europa. FEANTSAs medlemmar är främst icke-statliga organisationer som arbetar med människor i hemlöshet, men också andra intressenter som är involverade i kampen mot hemlöshet som offentliga myndigheter, leverantörer av sociala bostäder, stiftelser och forskningsenheter.

Om Sveriges Stadsmissioner

Stadsmissionen arbetar för ett mänskligare samhälle där alla har makt att forma sina liv och delta i samhället. Vårt uppdrag är att hjälpa människor i social och ekonomisk utsatthet till ett eget hem, en tillräcklig ekonomi och social trygghet. Sveriges Stadsmissioner stödjer sina medlemmar, lokala Stadsmissionen runtom i landet, genom insamling, påverkansarbete och samverkan.


Publicerad: 2023-06-01