Sänk tröskeln till en god bostad - Sveriges stadsmissioner
/
/
Sänk tröskeln till en god bostad
Regeringshuset

Sänk tröskeln till en god bostad

SOU 2022:14

Sveriges Stadsmissioner har med intresse tagit del av utredningen ”Sänk tröskeln till en god bostad”. Utredningen är angelägen då det finns ett ökande antal hushåll som får allt svårare att hävda sig på bostadsmarknaden. Sverige har en växande strukturell hemlöshet och en akut hemlöshet som biter sig fast på allt för hög nivå.

Sveriges Stadsmissioner har länge efterlyst en skarp nationell strategi mot hemlöshet och tydliga åtgärder som på allvar kan bryta mönstret och minska hemlösheten. Därför är det glädjande att det politiska intresset för frågorna fått en renässans både genom den nationella strategi mot hemlöshet som aviserats såväl som denna och andra utredningar kring bostadsfrågor.

Sveriges Stadsmissioner har med intresse tagit del av utredningen ”Sänk tröskeln till en god bostad”. Utredningen är angelägen då det finns ett ökande antal hushåll som får allt svårare att hävda sig på bostadsmarknaden. Sverige har en växande strukturell hemlöshet och en akut hemlöshet som biter sig fast på allt för hög nivå.

Sveriges Stadsmissioner har länge efterlyst en skarp nationell strategi mot hemlöshet och tydliga åtgärder som på allvar kan bryta mönstret och minska hemlösheten. Därför är det glädjande att det politiska intresset för frågorna fått en renässans både genom den nationella strategi mot hemlöshet som aviserats såväl som denna och andra utredningar kring bostadsfrågor.


Publicerad: 2022-03-30