Remissammanställning - Karolina Skogs utredning - Sveriges stadsmissioner
/
/
Remissammanställning – Karolina Skogs utredning
Regeringshuset

Remissammanställning – Karolina Skogs utredning

(SOU 2022:14)

Den statliga offentliga utredningen Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) presenterades under våren 2022. Regeringen utnämnde i mitten av 2020 riksdagsledamoten Karolina Skog för att utreda uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun samt lämna förslag som ökar dess effektivitet. Den färdiga utredningen består av ett stort antal förslag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för att nå en socialt hållbar bostadsförsörjning.

Sveriges Stadsmissioner är positiva till att frågan uppmärksammas i en utredning och att skarpa förslag nu kommer att nå regeringen, något Sveriges Stadsmissioner länge har efterfrågat. Det krävs en nationell strategi och kraftfulla åtgärder för att minska den ökande hemlösheten, vilket utredningen bekräftar. Stadsmissionen har analyserat hur remissinstanserna har ställt sig till fem av utredningens förslag.

Den statliga offentliga utredningen Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) presenterades under våren 2022. Regeringen utnämnde i mitten av 2020 riksdagsledamoten Karolina Skog för att utreda uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun samt lämna förslag som ökar dess effektivitet. Den färdiga utredningen består av ett stort antal förslag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för att nå en socialt hållbar bostadsförsörjning.

Sveriges Stadsmissioner är positiva till att frågan uppmärksammas i en utredning och att skarpa förslag nu kommer att nå regeringen, något Sveriges Stadsmissioner länge har efterfrågat. Det krävs en nationell strategi och kraftfulla åtgärder för att minska den ökande hemlösheten, vilket utredningen bekräftar. Stadsmissionen har analyserat hur remissinstanserna har ställt sig till fem av utredningens förslag.


Publicerad: 2022-04-22