Regeringen skjuter till 130 miljoner kronor till civilsamhället - Sveriges stadsmissioner
/
/
Regeringen skjuter till 130 miljoner kronor till civilsamhället

Regeringen skjuter till 130 miljoner kronor till civilsamhället

130 miljoner till organisationer som arbetar med barn och särskilt utsatta grupper skjuter regeringen till civilsamhället. Nu fortsätter vi oförtröttat med arbetet med att fånga upp konsekvenserna av pandemin, såsom ökad ojämlikhet och utsatthet och sämre psykisk hälsa.

Pandemin har slagit som hårdast mot de som redan lever i största utsatthet. Stadsmissionen har under hela pandemin fortsatt att hålla öppet för människor i hemlöshet, utsatthet och ensamhet som inte haft någon annanstans att ta vägen. De offentliga extra covid-medlen har varit med och gjort detta möjligt.

Att sprida information och bistå med testning och vaccinering har varit viktiga sätt att stötta människor som haft svårt att ta till sig informationen och att förstå vaccinationssystemet. Stadsmissionshälsan, anställda eller volontär-sjuksköterskor, har haft möjlighet att fysiskt och direkt möta människor.

Vi har också mött en ökad utsatthet och fattigdom, flera personer som tidigare inte behövt Stadsmissionens stöd har nu ansökt om en matkasse eller annat bidrag och stöd. Den ökade fattigdomen och skuldsättning är något som samhället kommer fortsätta behöva handskas med. Likaså den ökade psykiska ohälsan som isolering och oro för hälsa, jobb och ekonomi medfört.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet på Jeanette Gustafdotter, Kulturminister


Publicerad: 2022-02-03