Regeringen föreslår årligt statsbidrag till civilsamhället för stöd till människor i utsatthet - Sveriges stadsmissioner
/
/
Regeringen föreslår årligt statsbidrag till civilsamhället för stöd till människor i utsatthet

Regeringen föreslår årligt statsbidrag till civilsamhället för stöd till människor i utsatthet

I fredags den 8 september föreslog regeringen 100 miljoner kronor i årligt statsbidrag till civilsamhället som en del av budgetpropositionen 2024. En bra början, men mer behövs, menar Sveriges Stadsmissioner.

Huvuddelen av statsbidraget ska enligt förslaget gå till civilsamhälles-organisationer som arbetar med människor i särskilt utsatta situationer för att mildra konsekvenserna av den ekonomiska krisen. Stadsmissionen ser en ökande matfattigdom på grund av den ekonomiska krisen, med allt fler människor som kommer för hjälp med mat och kläder:

— Regeringens förslag är ett steg i rätt riktning, om än inte tillräckligt. Nu kan vi fortsätta stödja människor i utsatthet som drabbas extra hårt av den ekonomiska krisen.  Men statsbidraget räcker förstås inte till för ökade behov som kommer med en förväntad ökad arbetslöshet. Den räcker heller inte till för  förebyggande arbete, eller  arbete med att stödja människor att ändra sin livssituation och bryta sitt utanförskap, säger Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner.

Stadsmissionen finns för människor i och i risk för utsatthet. Det är människor som redan innan den ekonomiska krisen och den höga inflationen levde på marginalen. Deras situation har nu förvärrats. Till det kommer ett förväntat ökat stödbehov, när arbetslösheten ökar i och med att lågkonjunkturen kopplar sitt grepp om Sverige. Stadsmissionen bedömer därför att mer behöver göras nu:

— Vi uppmanar nu hela samhället, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle att gå samman och kroka arm för att tillsammans bryta utvecklingen och hålla ihop Sverige i dessa svåra tider, säger Jonas Wihlstrand.


Publicerad: 2023-09-11