Matrapporten 2023 - Sveriges stadsmissioner
/
/
Matrapporten 2023
En mathylla med massa torrvaror

Matrapporten 2023

Mat har alltid spelat en central roll i Stadsmissionens arbete med människor i utsatthet. Nöden lindras, kontakt skapas, en relation byggs och förändringen av en svår livssituation kan så småningom påbörjas.

Den ekonomiska krisen i Sverige där matpriserna skenat de senaste två åren, har inneburit att matfattigdomen ökat. Allt fler människor i Sverige idag har inte tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat och besöker därför Stadsmissionen för att få stöd. Mer än 70 procent av insatserna i de öppna sociala verksamheterna är idag kopplade till mat. Sådant fokus på akut hjälp har vi inte haft sedan 1990-talets lågkonjunktur.

Stadsmissionen fortsätter också att öka mängden mat som omfördelas från livsmedelsföretag till människor i utsatthet till 4 550 ton. Samtidigt estimeras matsvinnet från svensk livsmedelsindustri, grossister och butiker uppgå till över 100 000 ton årligen. Globalt sett så når en tredjedel av all mat som produceras i världen aldrig en tallrik. Matsvinnet står för cirka 8–10 procent av allt utsläpp av växthusgaser.

Tillsammans med livsmedelsbranschen och andra aktörer i civilsamhället arbetar vi därför vidare mot några av de Globala målen 2030: Ingen fattigdom, Ingen hunger, God hälsa och välbefinnande, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar konsumtion och produktion och Bekämpa klimatförändringarna.


Publicerad: 2024-04-03