50 miljoner kronor till de allra mest utsatta räcker inte - Sveriges stadsmissioner
/
/
50 miljoner kronor till de allra mest utsatta räcker inte

50 miljoner kronor till de allra mest utsatta räcker inte

Fattigdomen fortsätter att öka i Sverige. Stadsmissionen möter allt fler människor som inte har mat för dagen. Regeringen föreslår nu i vårbudgeten att 50 miljoner kronor 2023 går till civilsamhället för arbetet med socialt särskilt utsatta – bra, men det behövs mer.

Stadsmissionen har fördubblat antalet besökare som kommer för att få ekonomiskt eller materiellt stöd och framför allt mat. Inte sedan 1990-talets lågkonjuktur har Stadsmissionen fått ställa om till alltmer akut stöd för att människor ska kunna äta sig mätta.

— De som lever på försörjningsstöd tvingas idag att välja mellan att betala för boende eller mat till familjen, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner.

Även nya grupper har börjat söka sig till Stadsmissionen. Personer som jobbar men där lönen inte räcker till mat den sista veckan i månaden, vilket går att läsa om i Sveriges Stadsmissioners debattartikel ”allt fler människor har inte råd med mat”.

Vi får inte upprepa samma misstag som på 90-talet

Med förslaget om 50 miljoner kronor i vårbudgeten till civilsamhället, vill regeringen stödja civilsamhälles organisationers arbete med socialt särskilt utsatta människor.

— Ett välbehövligt bidrag men det behövs mer. Vi ska inte upprepa misstaget som gjordes under 90-talets lågkonjunktur  Då slogs många ut ur välfärdssamhället och det tog många år för många att komma tillbaka. Det finns fortfarande de som inte gjort det –  de allra mest utsatta, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner.

Jonas Whilstrand hoppas nu att detta är starten för mer långsiktiga statliga åtgärder för att förhindra utslagning.

— Efter en pandemi som också drabbade de mest utsatta hårdast, är vi nu bara i början av en märklig ekonomisk kris med inflation och skenande matpriser och det kommer att bli värre. Detta slår hårt mot de allra mest utsatta. Det behövs fler åtgärder från regeringen för att de allra mest utsatta människorna inte ska slås ut ur samhället. Därför föreslår vi i tillägg till ett fortsatt statligt bidrag till civilsamhället också en extraordinär höjning av försörjningsstödet, säger Jonas Whilstrand.

Läs regeringens pressmeddelande


Publicerad: 2023-04-14