Anmäl dig till Hemlöshetsrapporten 2024 - seminarium - Sveriges stadsmissioner
/
Anmäl dig till Hemlöshetsrapporten 2024 – seminarium

Hemlöshetsrapporten 2024, digital lansering: Den dolda hemlösheten – människorna utanför statistiken

Bilden av vad hemlöshet innebär håller på att förändras. Var dag möter vi på Stadsmissionen människor som sökt sig till våra verksamheter för att få hjälp. Med tiden har den gruppen kommit att bli alltmer differentierad och den traditionella föreställningen att hemlöshet enbart drabbar den med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa stämmer inte. Människor från alla åldrar, ursprung och samhällsgrupper kan riskera att hamna i hemlöshet.

Fokus i årets rapport har varit den dolda hemlösheten, det är de människor som inte har tillgång till en lämplig bostad men som inte heller finns med i dagens hemlöshetsstatistik. Människor som blivit vräkta och har skulder, är våldsutsatta, får sin livssituation kraftigt förändrad eller som av diverse skäl inte har rätt förutsättningar för att införskaffa eller behålla en bostad kan hamna i hemlöshet. Samtidigt får de inget stöd av det offentliga för att komma in på bostadsmarknaden.

Tillgång till en lämplig bostad är en mänsklig rättighet och sedan barnkonventionen blev svensk lag 2020 ska barns rätt beaktas särskilt. Samtidigt så vräks fler barnfamiljer än tidigare ute i kommunerna och inte tillräckligt görs för att säkerställa barnens rättigheter. Årets rapport innehåller därför en närmare granskning av vad kommunerna kan göra för att förbygga hemlöshet, skriven tillsammans med Tim Holappa, professor i juridik vid Stockholms universitet. I rapporten presenterar vi även en checklista med åtgärder för kommunerna och förslag för att minska hemlösheten i Sverige.

För att diskutera dessa frågor och vilka politiska och andra lösningar som krävs bjuder vi tillsammans med riksdagsledamöterna Katarina Luhr (MP) och David Josefsson (M) in till ett digitalt seminarium och presentation av Hemlöshetsrapporten 2024.

Anmälan och tid
  • Seminariet sänds onsdagen den 24 januari kl. 8.00-9.00
  • För dig som vill anmäla dig kontakta Fanny Siltberg, information finner du längre ned på sidan.
  • Samma dag som seminariet sänds kommer du att hitta en länk på här på sidan.
Medverkande:
  • David Josefsson (M), riksdagsledamot och ledamot i civilutskottet
  • Katarina Luhr (MP), riksdagsledamot och ledamot i civilutskottet
  • Åsa Paborn, Direktor Stockholms Stadsmission, talesperson hemlöshet Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
  • Tim Holappa, juris doktor i offentlig rätt samt lärare och forskare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet
  • Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket

Moderator: Fredrik Saweståhl, Paues Åberg

För ytterligare information, kontakta:
fanny.siltberg@sverigesstadsmissioner.se
Varmt välkommen!