Styrelsen - Sveriges stadsmissioner

Styrelseordförande

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission. Sanna Detlefsen har arbetat på Linköpings Stadsmission sedan 2003, som områdeschef sedan 2010 och som direktor sedan 2016. Under flera år har hon kombinerat chefskap med att arbeta med behandling, främst för kvinnor med beroendeproblematik och våldsutsatthet. Sanna är beteendevetare i grunden, och har bland annat arbetat förebyggande med frågor kring självmord.

Ordinarie ledamöter

Annalie Welin, direktor Eskilstuna Stadsmission. Tidigare utvecklingschef med ansvar för de sociala enheterna. Har en bakgrund inom privat vård och omsorg främst gällande HVB samt beroendevård utifrån skilda målgrupper med uppdrag som föreståndarskap samt regionchefsuppdrag.

Martin Ärnlöv, direktor Göteborg Stadsmission. Civilekonom från Göteborg Handelshögskola. Kom till Göteborgs Stadsmission från tjänsten som generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Har tidigare varit direktor/VD på Bräcke diakoni samt arbetat i ledande positioner på Akzo Nobel och SKF. Han har också ett flertal styrelseuppdrag på nationell nivå. I organisationen sedan 2023.

Susanne Lundström, direktor Kalmar Stadsmission. Susanne Lundström har jobbat i organisationen sedan 2010. Hon har en bakgrund från näringslivet som CEO inom livsmedelsbranschen och med erfarenhet från ekonomi, service och marknad.

Anders Pramborn, direktor Skåne Stadsmission. Anders Pramborn har både legitimation som sjuksköterska och yrkesofficersexamen. Han har en lång erfarenhet från att leda och utveckla kommunal, regional och statlig verksamhet såväl som privat näringsliv. De senaste 8 åren har Anders bl.a. arbetat i roller som operativ chef och vice VD för det privata vårdbolaget Prima Vård.

Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission. Åsa Paborn har lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom både idéburen sektor och näringslivet. Hon har en bakgrund som journalist och har bland annat varit direktör på Utbildningsradion AB, kanalchef på Sveriges Radio och programdirektör på SBS/Discovery men också förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.

Sara Rosberg, direktor Umeå Stadsmission sen 2022.

Maja Hvarfner, direktor Uppsala Stadsmission. Maja har arbetat som präst i Halmstad och Stockholm. Innan hon studera till präst arbetade hon på arbetsplatser inom företagshälsovården och på Alecta. Hon har också arbetat på Försäkringskassan som samordnare av rehabiliteringsinsatser och på Socialtjänsten i Köping. Maja Hvarfner klev in som direktor i april 2022.

Emma Sohlberg, direktor Västerås Stadsmission sen 2022.

Fredrik Karlsson, direktor Örebro Stadsmission. Statsvetare med bakgrund inom internationellt utvecklingssamarbete och humanitär respons. Tidigare direktor för Global Challenges Foundation. Fredrik är också konsult åt studieförbundet Bilda i ett projekt om strategiskt socialt arbete utifrån den lokala församlingen.

Suppleanter

Lars Durfelt, Göteborgs Stadsmission.

Ann-louice F Hultqvist, Kalmar Stadsmission. Ekonom på Kalmar Stadsmission sedan 2022. Har arbetat inom HR och ekonomi i 20 år främst inom kommunala bolag men driver även en redovisningsbyrå sen 7 år tillbaka.

Olof Persson, Skåne Stadsmission.

Marie Olofsson, Stockholms Stadsmission. Marie är administrativ chef sedan 2018 och har lång erfarenhet bland annat från JLL, Manpower, Telia och Helsingborgs stad. Hon har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Henrik Källberg, Umeå Stadsmission. Henrik är utbildad socionom, alkohol- o drogterapeut. Han har arbetat med socialt arbete i nära på 25 år, mestadels med beroendeproblematik.

Johanna Rudmark Hagström, Uppsala Stadsmission. Utbildad socionom med erfarenhet av socialt arbete samt projektledning. Mångårig chefserfarenhet från kommun inom socialt arbete, LSS och hälso- och sjukvård. Anställd sedan aug 2019 som socialchef på Uppsala Stadsmission.

Sofie Grande, Västerås stadsmission. Sofie har arbetat inom organisationen sedan 2015. Hon har en bakgrund i socialt arbete inom LSS & HVB. Sedan 2018 är hon enhetschef för de öppna sociala verksamheterna samt samtalsstödverksamheten på Västerås Stadsmission.

Elin Gert, koordinator Örebro Stadsmission. Kandidatexamen i teologie. Bland annat erfarenhet av att ha arbetat som pastor, projektledare för nationella event på Evangeliska Frikyrkans huvudkontor och som bidragshandläggare. 25 års erfarenhet från ledaruppdrag inom ideella sektorn och civilsamhället.

Kenneth Humling, Östergötlands Stadsmission. Kenneth är kvalitetsutvecklare inom Östergötlands Stadsmission. Kenneth har en bakgrund som rektor med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och blev 2021 utsedd till årets kvalitetsprofil av Kvalitetsmagasinet.

Helena Kalaitzis Barrögår, Sörmlands Stadsmission

Valberedning

Sammankallande

Lars G Linder, ordförande Eskilstuna Stadsmission,
lars.g.linder@eskilstunastadsmission.se

Ledamöter

Eva Eriksson, ordförande, Göteborg Stadsmission
Peter Wänehag, ordförande, Kalmar Stadsmission
Pether Nordin, ordförande, Linköpings Stadsmission
Carina Brorman, ordförande, Skåne Stadsmission
André Andersson, vice ordförande, Stockholms Stadsmission
Thomas Pettersson, ordförande, Umeå Stadsmission
Erik Eckerdal, ordförande, Uppsala Stadsmission
Ola Söderberg, ordförande, Västerås Stadsmission
Björn Cedersjö, ordförande, Örebro Stadsmission