Kommentarsregler på sociala medier - Sveriges stadsmissioner
/
/
/
Kommentarsregler på sociala medier

Stadsmissionens kommentarsregler

För ett bra och seriöst diskussionsklimat – gäller följande:
  1. Kommentarer ska följa svensk lag och god sed. Det innebär att en kommentar inte får innehålla förolämpningar, förtal, hot, hets mot folkgrupp eller andra trakasserier, exempelvis rasism, sexism eller andra kränkningar.
  2. Vi tillåter inga personangrepp eller nedsättande generaliseringar av individer eller grupper.
  3. Spridning av rykten eller privata uppgifter om namngivna eller på annat sätt utpekade personer är ej tillåtet.
  4. Tänk på ditt uppträdande och språkbruk. Håll god ton när du diskuterar.
  5. Kommentarer som är off topic kan komma att tas bort. Håll dig till ämnet när du diskuterar.
  6. Kommentarer som uppfattas som spam tas bort.
  7. Kommentarer som uppfattas som marknadsföring tas bort.

När reglerna inte följs:

Inlägg på Facebook/Linkedin/Twitter som bryter mot våra regler raderas och/eller anmälas till Facebook/Linkedin/Twitter. Inlägg som bryter mot lagen, exempelvis hot eller hets mot folkgrupp, kan komma att anmälas till polisen. Du som kommenterar i våra sociala medier har själv ansvar för att dina kommentarer följer de lagar och regler som finns.

En person som upprepade gånger bryter mot våra kommentarsregler kan bli blockerad för fortsatta kommentarer på våra sociala medier.