Yttrande kring lagrådsremiss “Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende” - Sveriges stadsmissioner
/
/
Yttrande kring lagrådsremiss “Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”
Regeringshuset

Yttrande kring lagrådsremiss “Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”

S2022/03649

Sammanfattningsvis ställer sig Sveriges Stadsmissioner i huvudsak bakom lagrådsremissens bedömningar och förslag. Lagrådsremissen välkomnas då den säkerställer rättssäkerheten för de som tvingas fly från våld i hemmet, och är viktig eftersom den bidrar till att alla personer utsatta för våld i nära relation ska få sina mänskliga rättigheter och samlade behov av insatser tillgodosedda.

Sammanfattningsvis ställer sig Sveriges Stadsmissioner i huvudsak bakom lagrådsremissens bedömningar och förslag. Lagrådsremissen välkomnas då den säkerställer rättssäkerheten för de som tvingas fly från våld i hemmet, och är viktig eftersom den bidrar till att alla personer utsatta för våld i nära relation ska få sina mänskliga rättigheter och samlade behov av insatser tillgodosedda.


Publicerad: 2023-01-03