Vi ses i Almedalen! - Sveriges stadsmissioner
/
/
Vi ses i Almedalen!

Bild över Visby

Vi ses i Almedalen!

Välkommen till Sveriges Stadsmissioners program under Almedalsveckan! Delta i inspirerande samtal om samhällsgemenskap, hållbarhet och barns rättigheter tillsammans med oss, våra medlemmar och samarbetspartners. Vi ser fram emot engagerande diskussioner med fokus på social hållbarhet och inkluderande bostadspolitik. Vi hoppas att du kan vara med oss dessa dagar och bidra till viktiga samtal om ett mänskligare samhälle.

Nedan följer ett schema för vårt deltagande under Almedalen, listan kan komma att uppdateras.

Tisdag 25/6

 • Kl 09.00 – 11.00
  Invigning av barnrättstorget
  Barnkonventionen är lag i Sverige men ändå finns det barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Vad behöver hända framöver för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda?
  Arrangör: BUFFF, Ecpat, Erikshjälpen, Junis, Lilla Hjärtats vänförening, RFSU, Riksförbundet DHB, SOS barnbyar, Lex Tintin, Sveriges Stadsmissioner, Föreningen för familjecentralers främjande FFFF.
  Plats: Hamnplan ”H209”

  Kl. 10.00 – 10.50
  Hur får vi till cirkulära affärsmodeller som går att skala?
  Retail står inför utmanande omställning till allt mer cirkulära affärsmodeller. Men hur får vi till flöden som går att skala?
  Arrangör: HUI Research, Stockholms Stadsmission deltar i panelen.
  Plats: Donnersgatan 1, Kårhuset Rindi.

  17:00 – 17:50
  Hur kan handeln vara med och bidra till ökad gemenskap i samhället?
  Nästan var fjärde person besväras av ensamhet och isolering. Vi vet att ofrivillig ensamhet kan leda till såväl psykiskt som fysiskt lidande. Problemet kan få förödande konsekvenser för den enskilda individen men behöver mötas på samhällsnivå.
  Arrangör: IKEA Sverige, Sveriges Stadsmisisoner deltar i panelen.
  Plats: Donnersgatan 1, Kårhuset Rindi

Onsdag 26/6

 • 8.00 — 8.40
  Frukostseminarium: Leva eller överleva – vad är skäligt?
  Enligt det svenska välfärdskontraktet ska samhället hjälpa den som själv inte kan tillgodose sina behov. Trots det vittnar civilsamhället om hur allt fler människor behöver stöd med mat och kläder. Ska den ekonomiska hjälpen från det svenska samhället räcka till att överleva, eller att leva?
  Arrangör: Sveriges Stadsmissioner Bris och Svenska Röda Korset.
  Plats: Donnerska huset
 • 8.00 — 8.45
  Frukostseminarium: Ny lagstiftning för skyddat boende – Hur tillgodoser vi barnensrättigheter i praktiken?
  Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett av vår tids störstasamhällsproblem. Konsekvenserna för den som är utsatt blir ofta både omfattande ochlångvariga, särskilt för barn vars hela liv kan påverkas. Hur säkerställer vi att alla barn får sinarättigheter tillgodosedda?
  Arrangör: Sveriges Stadsmissioner.
  Plats: Barnrättstorget
 • 9.00 — 10.00
  Vad kännetecknar en långsiktigt hållbar bostadspolitik för framtidens Sveriges?
  Ifall bostadsproduktionen inte kommer igång inom en snar framtid tyder mycket på att det bostadspolitiska paradigm som rått i Sverige de senaste decennierna nu har nått vägs ände. Hur ska en bostadsmarknad och -politik för framtiden utformas?
  Jonas Wihlstrand delar i panelen.
  Arrangör: Fråga Lou.
  Plats: Adelsgatan 25 ”Fastighetshubbarna”
 • 11.30 — 12.15
  Social hållbarhet i en lokal kontext – hur kan nationella ramavtal stödja detta?
  De allmännyttiga bostadsbolagen spelar en viktig roll i arbetet för socialt hållbara städer och livsmiljöer. Genom att integrera social hållbarhet i planering, utformning, byggnation och förvaltning kan bostadsbolagen bidra till att adressera sociala utmaningar och att skapa sociala värden.
  Martin Callmeryd deltar i panelen.
  Arrangör: HBV.
  Plats: Trappgatan 17.
 • 13. 30 — 15.10
  Så kan en hållbar bostadsförsörjning bli verklighet i Sverige
  Den strukturella hemlösheten biter sig fast i Sverige. Idag upplever allt från unga, till barnfamiljer och äldre stora svårigheter med att få en permanent bostad till följd av begränsad ekonomi, brist på nätverk eller kötid i den vanliga bostadskön. Hur sänker vi trösklarna till bostadsmarknaden?
  Arrangör: Stockholm Stadsmission tillsammans med Kod och KTH.
  Plats: Skeppsbron 24.

  15:00 till 15:30
  Tillsammans med vilka aktörer får vi omställningen att hända?
  Vi behöver sälla om Sverige till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla. Vilka aktörer, inom mobilitet och samhällsbyggande, behöver vi ha med oss för att öka takten i omställningen, börja göra och skapa förändring på riktigt?
  Arrangör: Vinnova, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Sveriges Stadmissioner deltar i panelen.
  Plats: Klosterbrunnsgatan 5, ”Framtidens trädgård”

  15:00 till 15:40
  En arbetsmarknad för alla – hur får vi det att hända?
  Bland idéburna aktörer finns lång erfarenhet av arbetsmarknadspolitiska insatser. Men om långtidsarbetslösheten ska minska ordentligt behöver mer göras. Idéburna aktörer delar med sig av erfarenheter och förslag. Är ett arbetsliv för alla möjligt?
  Arrangör: Fremia, Civilsamhällesarenan, Göteborgs Stadsmission deltar i panelen
  Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, ”Hörsalen”
 • 20.00 — 21.00
  Har kyrkan en roll i välfärden?
  Vilka utmaningar och möjligheter finns för ett mänskligare samhälle? Har kyrkan en roll att fylla inom vård, skola och omsorg? Varför upplevs civilsamhällets insatser ofta som ett hot mot välfärden av offentliga aktörer? Och vilken betydelse har tron för att skapa en bättre värld?
  Martin Ärnlöv deltar i panelen.
  Arrangör: Räddningsmissionen, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda.
  Plats: Adelsgatan 43

Torsdag 27/6

 • 8.00 — 08.45
  Frukostseminarium: Ny lagstiftning för skyddat boende – Utfall och utmaningar så härlångt
  Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett av vår tids störstasamhällsproblem. Konsekvenserna för den som är utsatt blir ofta både omfattande ochlångvariga, särskilt för barn vars hela liv kan påverkas. Hur säkerställer vi att alla barn får sinarättigheter tillgodosedda?
  Arrangör: Sveriges Stadsmissioner.
  Plats: Barnrättstorget
 • 13.15 — 14.05
  Har vi råd med en social bostadspolitik? Har vi råd att vara utan?
  När bostadsbyggandet sjunker drabbas de svagaste hårdast – de som inte är inne på bostadsmarknaden kommer allt längre ifrån den. När svenska kommuners ekonomier försämras är det vanligt att de drar ner på exempelvis sociala bostäder. Allt fler efterlyser nu en heltäckande social bostadspolitik.
  Pernilla Parding delar i panelen.
  Arrangör: Bostadspolitik.se
  Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel Wisby

Publicerad: 2024-06-12