Verksamhetsberättelsen 2020 - Sveriges stadsmissioner
/
/
Verksamhetsberättelsen 2020

Verksamhetsberättelsen 2020

Året som gått har varit ett märkligt år. Pandemin har lett till sjukdom, död och sorg – och till ett förändrat samhälle. Ett samhälle med långtgående restriktioner. De som kunnat har jobbat hemifrån. Digitaliseringen har fått en ny betydelse. Samhällskonsekvenserna har varit stora. Arbetslösheten har ökat. Det har lett till ökad utsatthet – och fler besökare hos Stadsmissionen.

Den stora ojämlikheten gällande vilka grupper som drabbats värst blev snart tydlig, med särskilda informationsinsatser på olika språk i segregerade områden som svar. Det skulle senare visa sig att det var trångboddheten, den ekonomiska utsattheten och arbeten som inte gick att sköta hemifrån som var orsaken till den stora smittspridningen i socioekonomiskt utsatta områden.

För stadsmissionerna har det nationella samarbetet visat sig vara särskilt betydelsefullt. Stadsmissionerna runtom i landet har funnit stöd i varandra och i den gemensamma hållningen att fortsätta hålla öppet. Statliga corona-medel har kunnat sökas på nationell nivå för att delas ut till de sociala verksamheterna lokalt. Även företag har velat engagera sig i Stadsmissionen över hela landet. Den samlade kraften av stadsmissionerna runtom i landet har visat sig i den gemensamma bild av utsatthet som delgetts på nationell nivå i dialogen med myndigheter, ministrar och i samverkan med övriga civilsamhället. Tillsammans med Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Röda Korset och Rädda Barnen deltog Sveriges Stadsmissioner i MSB-uppdrag med samordning av volontärer för att stödja äldre i isolering med matleveranser.

När krisen kommer är det ofta de allra mest utsatta som blir ännu mer utsatta – så även denna gång. Stadsmissionen stod – som så ofta förr – redo att agera med kraft på den akuta krisen i den lokala sociala Stadsmissionsverksamheten runtom i landet. Nytt för i år är att vi med stöd av vårt nybildade kansli kunde ta en nationell roll och genom samverkan bidra till nationell påverkan och med mycket extra corona-medel till Stadsmissionens lokala, sociala verksamheter för människor i utsatthet och utanförskap. Därigenom har det nationella kansliet tagit ytterligare ett kliv framåt i att stötta den lokala stadsmissionsverksamheten.

Läs verksamhetsberättelsen


Publicerad: 2021-05-28