Verksamhetsberättelse 2021 - Sveriges stadsmissioner
/
/
Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021

När omvärlden krisar ställer Stadsmissionen upp! Det är nu den tredje globala samhällskrisen på mindre än ett decennium. Jag är stolt och glad att se hur Stadsmissionen runtom i landet ställer om och ställer upp!

Pandemin påverkade stora delar av samhället under hela 2021. Tidigt beslutade Stadsmissionen runtom i landet att hålla öppet i så stor utsträckning som möjligt för att ta emot människor i utsatthet. Tack vare ett stort engagemang och ansvarstagande från medarbetare, myndigheter, allmänhet och näringsliv har vi kunnat hålla löftet även under pandemins andra år.

Så här några månader in på nya året vet vi också att pandemin togs över av en ny global samhällskris. Kriget i Ukraina har skakat vår omvärld
och bilden av ett fredligt Europa. Det ukrainska folket utsätts för ofattbart lidande och vi får dagliga rapporteringar om krigets fasor. Sverige och övriga Europa ställer upp i solidaritet med den ukrainska befolkningen och den dörr som nyligen stängdes för invandrare har nu öppnats på nytt.

Boende, säkerhet och annat stöd till ukrainska flyktingar hanteras samtidigt som vi fått rejält dyrare levnadskostnader och ett otryggt säkerhetsläge i närområdet. I kris är det alltid de som redan lever i utsatthet eller på marginalen som hamnar i kläm. Stadsmissionen finns som vanligt där – oavsett vem du är, hur du ser ut eller var du kommer ifrån – vi ger lindring och stöd. Och stöttar på vägen ut ur den utsatta situationen.

Stadsmissionen växer när behoven ökar. Vårt gemensamma arbete, till stöd för den lokala Stadsmissionen, genom Sveriges Stadsmissioner, växer också. Vårt lokala arbete och nationella samarbete uppskattas och uppmärksammas på nya, nationella arenor – av politiker, kungligheter, myndigheter, stiftelser och företagspartners. Läs mer om våra nationella samarbeten och det nationella stödet i årets verksamhetsberättelse.

Några insatser under året som jag särskilt vill uppmärksamma är följande: Tack vare nationell samordning har 93,8 miljoner kronor kunnat förmedlas till medlemmarna. Hans Majestät Konungen önskade till sin 70-årsdag att gåvor skänks till Sveriges Stadsmissioner. Det ledde till ett fint samarbete med Hovet och välbehövliga medel till Stadsmissionens sociala arbete runtom i landet.

Stadsmissionens matcentraler samordnas sedan 2018 av Sveriges Stadsmissioner. Drygt 2100 ton matsvinn kunde redistribueras under 2021 och ett digitalt system för samordning och registrering blev ett stöd för effektiv hantering.

Även i vår inre värld har vi sorger: Sveriges Stadsmissioners ordförande 2020-21, Tomas Lindroos, gick efter en tids sjukdom bort i september. Vi vill uppmärksamma det viktiga arbete som han drev för Stadsmissionen, särskilt vid grundandet av Eskilstuna Stadsmission. För Sveriges Stadsmissioner drev Tomas strategiskt viktiga frågor, som att rekrytera en generalsekreterare.

Med den nya befattningen kan den lokala Stadsmissionen representeras genom Sveriges Stadsmissioner i möten med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och andra viktiga nationella aktörer. Genom Sveriges Stadsmissioner får det lokala tillgång till den nationella arenan, något som behövs för att ta sig an dagens utmaningar
för människor i fattigdom och hemlöshet.

Tillsammans är vi alla inom Stadsmissionen en av Sveriges största civilsamhällesorganisationer – och tillsammans verkar vi för ett mänskligare samhälle!

Jonas Wihlstrand
Generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner

Läs verksamhetsberättelsen 


Publicerad: 2022-05-27