Valkompass om hemlöshet och fattigdom - Sveriges stadsmissioner
/
/
Valkompass om hemlöshet och fattigdom

Valkompass om hemlöshet och fattigdom

Inför valet har Sveriges Stadsmissioner tagit fram en valkompass som visar hur riksdagspartierna ställer sig i frågor kring hemlöshet och fattigdom. Frågorna utgår från Stadsmissionens förslag till åtgärder. Enbart ett parti anger att man vill genomföra samtliga av Stadsmissionens förslag.

Sveriges Stadsmissioners valkompass innebär en kartläggning av hur riksdagspartierna tar sig an samhällets stora utmaningar rörande hemlöshet och fattigdom. Frågorna har utgått från Sveriges Stadsmissioners önskemål och förslag kring hemlöshet och fattigdom. Samtliga åtta riksdagspartier har besvarat frågorna med ja eller nej samt en kommentar. Kartläggningen är genomförd mellan juni och augusti 2022.

— Hur vi behandlar de mest utsatta är ett mått på hur samhället egentligen mår. Vi har tagit fram valkompassen som stöd för väljare som tycker att det här är en viktig valfråga, säger Karin Timm Östlund, kommunikationsansvarig Sveriges Stadsmissioner.

Sammantaget visar kartläggningen att det finns relativt goda förutsättningar för en mer offensiv politik för människor i hemlöshet och fattigdom under kommande mandatperiod. Samtliga partier är eniga kring fem av tolv frågor. Dessutom vill alla utom Centern att nationella hemlöshetsmätningar ska genomföras oftare. Socialstyrelsen genomför idag nationella kartläggningar av hemlösheten vart sjätte år. Den senaste mätningen från 2017 visar att drygt 33 000 människor lever i hemlöshet i Sverige. Efter 2017 finns inga nationella siffror.

Liberalerna vill genomföra samtliga av Stadsmissionens förslag. Miljöpartiet och Vänstern vill genomföra samtliga utom ett av Stadsmissionens förslag, Moderaterna och Kristdemokraterna vill genomföra samtliga utom två. Moderaterna avstod dock från att besvara två frågor med ja eller nej med hänvisning till det kommunala självstyret. Centern säger nej till fem av tolv förslag från Stadsmissionen.

De frågor där skillnaderna mellan de politiska partierna är som störst är följande:

Etablera ett statligt finansierat utvecklingscenter för utbildning och forskning som stöd för Bostad Först-arbetet i kommunerna, i samverkan med akademin och civilsamhället (S, C, M, SD motsätter sig detta)
Öka det statliga anslaget till kommunernas omställning till Bostad Först (SD, M, C motsätter sig detta)
Bidra till social hållbarhet genom planering av viss andel socialt hållbara bostäder i befintligt och nytillkommande bostadsbestånd (V, S, SD motsätter sig detta)
Valkompassen är en del av Sveriges Stadsmissioners valkampanj ”Borttappade röster”, som lyfter röster som annars inte hörs.

Samtliga riksdagspartier är eniga kring följande:

Kommunala hemlöshetsmätningar ska genomföras med samma hemlöshetsdefinitioner som de nationella mätningarna
Modellen Bostad Först och dess principer ska vara främsta arbetssättet bland kommunerna för att motverka social hemlöshet
Ta sig an den strukturella hemlösheten genom långsiktiga satsningar under nästa mandatperiod
Ta fram riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet under nästa mandatperiod
Säkerställa nivåerna i socialförsäkringssystemet så att ingen lever under existensminimum – med pensionsnivåer som det går att leva på och ett ekonomiskt bistånd anpassat till levnadskostnaderna i dagens samhälle
Ett blocköverskridande samarbete skulle kunna ge fler lösningar på hemlöshets- och fattigdomsfrågorna, då det utifrån dagens opinionssiffror finns majoritet för följande frågor:
Reglera inkomstkraven för att få hyreskontrakt, där försörjningsstöd räknas som inkomst
Ta fram riktlinjer för ägardirektiv till de allmännyttiga bostadsbolagen som ett verktyg för att bygga bostäder med rimliga hyror under kommande mandatperiod
Initiera en fattigdomsutredning som kan leda till konkreta politiska insatser för att motverka fattigdomen i Sverige.


Publicerad: 2022-08-26