Ukrainare kan nå Stadsmissionen via digital plattform - Sveriges stadsmissioner
/
/
Ukrainare kan nå Stadsmissionen via digital plattform

Ukrainare kan nå Stadsmissionen via digital plattform

Via plattformen SwedesforUkraine kan ukrainare på väg till Sverige få direkt kontakt med Stadsmissionen för stöd och hjälp. Det handlar om att få stöd i otrygga situationer och är ett sätt att bidra till säkerhet. Stadsmissionen bistår med mat och kläder till den som annars inte har råd. Samt vägledning kring rättigheter och vägen in i svenska samhället.

 Den digitala plattformen SwedesforUkraine matchar ukrainare som söker boende med svenskar som erbjuder boende. Plattformen är en av flera kanaler för att nå Stadsmissionen med kontaktuppgifter till migrationskoordinatorer på lokala Stadsmissionen i tio regioner runtom i Sverige. Stadsmissionen verkar lokalt med professionell personal och finns nära till hands där hjälpen behövs.

 — Boende är en förutsättning för att känna trygghet i ett nytt land och därför central för de många familjer på flykt undan krigets Ukraina. Vi vet av erfarenhet att det är viktigt med även annan form av stöd än boende till människor på flykt och kan i detta samarbete erbjuda det utifrån flyktingens behov, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner.

Stadsmissionen har också boendematchning där trygghet och säkerhet är lika viktigt som stöd och hjälp. Stadsmissionen ställer upp i den akuta situationen oavsett vilken kris som är orsak till situationen. Och bistår för långsiktig hjälp och integration.

Plattformen SwedesforUkraine är utvecklad av ukrainska it-utvecklare och möjliggör för ukrainska flyktingar att redan i Ukraina eller länderna runtomkring boka boende i Sverige. Det skapar trygghet att redan i förväg veta var man ska bo. Men också att komma i kontakt med Stadsmissionen för att få rätt stöd på plats i Sverige.


Publicerad: 2022-04-12