Ukraina - Vi fyller i bland luckorna - Sveriges stadsmissioner
/
/
Ukraina – Vi fyller i bland luckorna

Ukraina – Vi fyller i bland luckorna

På färjeläget i Helsingborg, i Nynäshamn och på flygplatsen i Skavsta anländer flera tusen människor som flytt undan kriget i Ukraina. Stadsmissionen finns på plats för att tillsammans med andra organisationer, polisen och Migrationsverket säkra ett tryggt välkomnande. Med Mat, kläder och ett vänligt leende.

— Många vi möter har haft en lång resa bakom sig. Oron för dem man lämnat bakom sig är stor och många har upplevt ohyggliga trauman. Det är självklart för oss på Stadsmissionen att hjälpa, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner.

För den som upplevt krigets fasor är traumabearbetning en viktig del. Vi agerar agilt och ställer upp där luckorna finns. Det kan handla om logistik och samordning, bistå med madrasser när det saknas. Ge möjligheten att kommunicera med sin familj och vänner i hemlandet genom att dela ut simkort i samarbete med företag. Våra socionomer bistår med stödsamtal för de som vill.

— Engagemanget bland medmänniskor och företag för dem som flytt Ukraina är stort och det är fantastiskt att se hur samhället sluter upp när människor vid krig i Europa, säger Jonas Wihlstrand.

Till Stadsmissionens vanliga verksamheter, bland annat matcentralen och öppen dagverksamhet, börjar flyktingar från Ukraina droppa in. Precis som för våra vanliga deltagare kommer man för en varm måltid och finner gemenskap med de som andra som har flytt. Här finns även vår personal som bistår med juridisk rådgivning och praktisk vägledning för att hjälpa vidare till nästa steg.


Publicerad: 2022-03-26