Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja - Sveriges stadsmissioner
/
/
Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja
Regeringshuset

Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja

YTTRANDE SOU 2023:5
Diarienummer S2023/00440

Många deltagare lever i svåra situationer med en komplex problembild där beroende, psykisk och fysisk ohälsa samspelar och försvårar en situation i fattigdom eller hemlöshet och som gör att personerna lever under ofattbart svåra omständigheter. När Stadsmissionens professionella medarbetare försöker hitta vägar ut ur människors utsatta situation, är samtalsstöd, vägledning och stöd i kontakt med vården, psykiatrin, socialtjänst och andra myndigheter en viktig del. Många av dem vi möter har förlorat tilltron till det offentliga och klarar inte av att rätta sig efter de riktlinjer som myndigheterna ställer upp för att ens komma i fråga för stöd och hjälp. Under senare år har fler yngre sökt sig till Stadsmissionens verksamheter, ett tecken på att denna svårt utsatta grupp kan komma att växa. Det går också fort för den som nyligen blivit hemlös på grund av fattigdom eller psykisk ohälsa att må allt sämre, något som gör att snabba och preventiva insatser är viktiga.


Publicerad: 2023-05-30