Från hemlöshet till tryggt boende - Sveriges Stadsmissioner
/
/
Tommy ser framåt: Från hemlöshet till tryggt boende i Nyköping

Tommy ser framåt: Från hemlöshet till tryggt boende i Nyköping

Nycklarna som förändrade allt

När Tommy tog emot lägenhetsnycklarna från boendecoachen Matilda markerade det slutet på flera år av hemlöshet. Tommy, som egentligen heter något annat, är Sörmlands Stadsmissions första hyresgäst i Nyköping som får möjlighet att flytta in i en lägenhet genom bostadsmodellen ”Bostad först”. Denna modell innebär att han hyr lägenheten i andra hand med stöd från vår boendecoach.

En svår vinter

– Den här vintern har varit svår och kall. Att alltid vara bland människor, hur dåligt man än mår, är jobbigt. Nu kan jag stänga dörren om mig och vara för mig själv, säger Tommy.

Bostad som rättighet

”Bostad först” utgår ifrån bostaden som en mänsklig rättighet. Först när du har en trygg boendelösning har du möjlighet att långsiktigt förändra din livssituation, ta del av behandlingar, arbetsträning och andra insatser. Målet är att hyresgästen så småningom ska ta över kontraktet i sitt eget namn. Denna framgångsrika metod är beprövad och numera en del av Sveriges nationella strategi för att minska hemlöshet.

Stöd i återgången

Men att komma tillbaka från utanförskapet kan vara tufft, och Matildas roll är att följa hyresgästernas boendeplaner och regelbundet göra hembesök för att erbjuda det stöd som personen kan behöva. Det kan handla om allt ifrån att lära sig betala räkningar digitalt till att ta kontakt med sjukvård eller delta i någon form av behandling.

Utmaningar och stöd

– Om du levt i hemlöshet i flera år och saknar ett eget nätverk är det som att börja om från noll. Du har inga saker och måste fylla ditt hem med allt ifrån köksgeråd till en säng. Du kan också känna dig ensam till en början. Därför har vi en tät kontakt inledningsvis, berättar Matilda.


Publicerad: 2024-03-25