Sverige borde följa EU och besluta om en hemlöshetsstrategi - Sveriges stadsmissioner
/
/
Sverige borde följa EU och besluta om en hemlöshetsstrategi

Sverige borde följa EU och besluta om en hemlöshetsstrategi

Under dagens EU-toppmöte beslutades om en ”EU-plattform mot hemlöshet”. Sveriges Stadsmissioner representerades av Kjell Larsson, ordförande i den europeiska organisationen mot hemlöshet FEANTSA, som tillsammans med Portugals regering stod värd för toppmötet. EU-plattformen ligger på många sätt i linje med Sveriges Stadsmissioners förslag till nationell hemlöshetsstrategi.

Den nya EU-plattformen mot hemlöshet (Declaration on European Platform on Combatting Homelessness) innehåller flera delar som Sveriges Stadsmissioner tidigare föreslagit i sin Hemlöshetsrapport 2020. EU-plattformens avsikt att utrota hemlösheten 2030 innebär att varje EU-land måste ta sitt ansvar för bostad som en mänsklig rättighet. Detta nationella ansvar i hemlöshetsfrågan har Sveriges Stadsmissioner länge efterlyst.

EU-plattformen föreslår också andra delar som Sveriges Stadsmissioner förespråkar: bostadsledda strategier där Bostad Först-modellen förespråkas; vikten av jämförbar uppföljning av hemlösheten; kunskapsdelning om hemlöshetens orsaker och evidensbaserade verktyg; samt samordning och riktlinjer för att motverka och förebygga hemlöshet.

— Sveriges Stadsmissioner anser att Sverige behöver följa EU och anta en nationell hemlöshetsstrategi med målet att utrota hemlösheten 2030, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner.

Beslutet att signera en gemensam EU-plattform mot hemlöshet åtföljs av ett systematiskt arbete. En arbetsgrupp som leds av Belgiens förre premiärminister Yves Leterme kommer att ta fram en handlingsplan, delaktiggöra de medlemsländer som ställt sig bakom plattformen samt möjliggöra finansiering.

— Det finns stora möjligheter för svenska kommuner och andra aktörer att finansiera den viktiga omställningen till en bostadsledd strategi och Bostad Först nu när EU valt att fokusera på att utrota hemlösheten, säger Kjell Larsson, ordförande FEANTSA och hemlöshetsexpert Sveriges Stadsmissioner.

Finns stora behov

Sverige är i stort behov av omställning från den tidigare föredragna trappstegsmodellen som inte visat sig vara framgångsrik. Med Bostad Först-modellen har istället 80% av deltagarna ett eget boende efter avslutat program. Bostad Först är betydligt mer kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart – både för individ och samhälle. Initialt finns dock en omställningskostnad. Här kan EU-fonderna vara en möjlighet.

Ett sätt att uppmuntra effektiva åtgärder mot hemlöshet inom EU är priset Ending Homelessness Award som delas ut av FEANTSA, paraplyorganisation för nationella organisationer mot hemlöshet.

— Med 2021 års prisutdelning lanseras den nya Plattformen mot hemlöshet. Vi vill visa hur EU-finansiering kan spela en viktig roll för arbetet mot hemlöshet, säger Kjell Larsson, ordförande FEANTSA och hemlöshetsexpert Sveriges Stadsmissioner. 2018 vann storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm priset. Jag hoppas svenska insatser mot hemlöshet kan vinna priset igen.


Publicerad: 2021-06-22