Stadsmissionens Angelica Tingström på plats under FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter - Sveriges stadsmissioner
/
/
Stadsmissionens Angelica Tingström på plats under FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter
Angelica Tingström

Stadsmissionens Angelica Tingström på plats under FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter

Commission on the Status of Women (CSW), FN:s kvinnokommission, träffas årligen för ett internationellt toppmöte fokuserat på att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet. I år är huvudtemat kvinnors och flickors fattigdom och ekonomisk jämställdhet. Sveriges Stadsmissioner representeras då av Angelica Tingström, som är på plats som rådgivare i den svenska delegationen.

Angelica Tingström är verksamhetschef för området Barn och Familj samt Våld i nära relationer på Göteborgs Stadsmission. När representanter från FN:s medlemsländer, civilsamhälle och beslutsfattare samlas för CSW68 i mars 2024 deltar Angelica i rollen som rådgivare och som en del av den svenska delegationen.

– Som rådgivare har jag i uppdrag att bära med mig viktiga ståndpunkter avseende de frågor som ska förhandlas, både från vår organisation och de organisationer inom EU som vi samarbetar med. Jag deltar vid delegationens dagliga möten och bidrar med sakkunskap i de frågor som är aktuella i förhandlingarna, säger Angelica.

Under CSW68 vill Angelica bidra med att lyfta fram särskilt utsatta kvinnor i debatten.

– Jag hoppas att förhandlingarna resultat i mål som är relevanta även i en svensk kontext, och som tar särskilt utsatta kvinnor i beaktande. Fler kvinnor än män lever i fattigdom och begränsas av ekonomiska strukturer. Det är en fråga som måste upp på dagordningen när vi pratar om fattigdom. Kvinnor i särskilt utsatta situationer behöver särskilt synliggöras i detta arbete. Att vara våldsutsatt, ha ensamt ansvar för minderåriga barn, leva i hemlöshet eller beroendeproblematik och psykisk ohälsa är exempel på faktorer som kraftigt påverkar kvinnors ekonomi, berättar Angelica.

Sveriges Stadsmissioner bidrar med ett viktigt perspektiv under CSW68, menar Angelica.

– Många andra organisationer gör ett otroligt arbete för att lyfta de icke-jämställda strukturerna i stort, exempelvis gällande löner och ekonomiska system. Det viktigaste jag kan bidra med utifrån Stadsmissionens perspektiv är att lyfta de särskilt utsatta kvinnorna som inte alltid syns i debatten.

Sveriges Stadsmissioner och andra idéburna organisationer spelar en viktig roll för att lyfta situationen för människorna vi möter på en global toppnivå.

– Vi kan bidra genom att synliggöra de särskilt svåra livsvillkoren för kvinnor vi möter i våra verksamheter. Inför mitt uppdrag som rådgivare i den svenska delegationen har jag hämtat erfarenheter från företrädare från stadsmissioner över hela landet. Det är skrämmande tydligt hur olika utsatta positioner samverkar med varandra och ger mycket svåra förutsättningar för kvinnor, berättar Angelica.

– Tillsammans ser vi att kvinnor inte ges samma tillgång till hjälp och stöd från samhället vid behov som män. Kvinnor som inte förmår tillgodose sina grundläggande behov fördöms också lättare. Många av de kvinnor vi möter lever dessutom med kontroll från omgivande män, och begränsas av samhällets ekonomiska strukturer i stort. Dessa kvinnor faller ofta igenom samhällets skyddsnät och syns inte i debatter om fattigdom och ekonomisk ojämlikhet. Många avstår också från sina egna behov av exempelvis mat för att ha råd att tillfredsställa sina barns behov, berättar Angelica


Publicerad: 2024-03-08