Sätt social hållbarhet på innovationsagendan - Sveriges stadsmissioner
/
/
Sätt social hållbarhet på innovationsagendan

Sätt social hållbarhet på innovationsagendan

Sverige står inför stora sociala samhällsutmaningar. Segregation, otrygghet, utanförskap, hemlöshet, åldrande befolkning och ojämlikhet i hälsa är några exempel. Behovet av utveckling och innovation inom det sociala området är alltså stort. Liksom behovet av resurser för långsiktiga satsningar. I det läget väljer regeringen att göra stora neddragningar på innovationsområdet, särskilt på satsningar med socialt fokus.


Publicerad: 2024-02-28