Rösta för förslaget om stärkta rättigheter, riksdagen - Sveriges stadsmissioner
/
/
Rösta för förslaget om stärkta rättigheter, riksdagen
Stärk våldsutsatta barns och vuxnas rättigheter i skyddat boende

Rösta för förslaget om stärkta rättigheter, riksdagen

Propositionen med förslag för att stärka våldsutsatta barns och vuxnas rättigheter i skyddat boende går till beslut i februari 2024. Äntligen kan sårbara målgruppers rättigheter stärkas – men det förutsätter att förslagen faktiskt röstas igenom.

Skyddat boende är en insats som beviljas av socialtjänsten och som utförs av såväl kommunala som privata och ideella utförare. Varje år vistas ca 6500 vuxna, varav den stora majoriteten är kvinnor, i ett skyddat boende på flykt från våld för att de inte är trygga i sitt eget hem. Många av dem är föräldrar och har med sig sina barn. Kring 6200 barn vistas minst ett dygn i skyddat boende varje år.


Publicerad: 2024-02-13