Remisskommentar ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter” - Sveriges stadsmissioner
/
/
Remisskommentar ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter”
Regeringshuset

Remisskommentar ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter”

Sveriges Stadsmissioner välkomnar arbetet i SIS kommitté för mätning av sociala och miljömässiga effekter och instämmer de förslag för planering av datainsamling samt termer och definitioner som sänts ut på remiss. 

För att utveckla den sociala verksamheten i Sverige krävs samverkan mellan idéburen, privat och offentlig sektor. Kommitténs förslag kommer, enligt vår mening, att underlätta sådan samverkan.

Sveriges stadsmissioner ser fram emot att kommitténs fortsätter sitt viktiga arbete och ser framgent behov av vägledning för hur kommuner och projektfinansiärer kan utforma upphandlingar och utlysningar för att upphandla effekt och stärka kvaliteten på innovationsarbetet inom området.


Publicerad: 2023-12-19