Remiss av betänkandet SOU 2023:66 För barn och unga i samhällsvård  - Sveriges stadsmissioner
/
/
Remiss av betänkandet SOU 2023:66 För barn och unga i samhällsvård 
Regeringshuset

Remiss av betänkandet SOU 2023:66 För barn och unga i samhällsvård 

Sveriges Stadsmissioner är positivt inställda till att utredningen lyfter och synliggör barn och ungas perspektiv samt att deras intressen säkerställs i samhällets vård. Genom detta helhetsgrepp tydliggörs staten och kommunernas ansvar, samt vad som krävs för att barnperspektivet ska genomsyra samhällets vård av barn och unga; att vården ska ske med omtanke, regleringar för att motverka omotiverade omplaceringar, ökat fokus på att stärka tillgången till hälso- och sjukvård och säkerställa en god skolgång.


Publicerad: 2024-03-28