Remiss av betänkandet SOU 2023:62 Vi kan bättre!  - Sveriges stadsmissioner
/
/
Remiss av betänkandet SOU 2023:62 Vi kan bättre! 
Regeringshuset

Remiss av betänkandet SOU 2023:62 Vi kan bättre! 

Sveriges Stadsmissioner är i huvudsak positivt inställda till utredningens förslag som verkar för att minska dödsfallen till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Vår förhoppning är att utredningens förslag kan minska stigmatiseringen, stärka vårdkedjan och därmed tillgängliggöra vårdinstanser för människor i behov av vård. Att se skadligt bruk som den komplexa problematik det är och att därmed underlätta för individer att få olika former av vård och skadebegränsande insatser som sprutbyten och lågtröskelverksamheter, ställer Sveriges Stadsmissioner sig bakom.


Publicerad: 2024-04-22