Psykisk ohälsa - till följd av pandemins konsekvenser - Sveriges stadsmissioner
/
/
Psykisk ohälsa – till följd av pandemins konsekvenser

Psykisk ohälsa – till följd av pandemins konsekvenser

Stadsmissionen har mött fler personer och nya grupper i utsatthet under pandemin – och en ökad psykisk ohälsa. Stadsmissionen bistår med akut hjälp, samtalsstöd och rådgivning. Det är först när man känner sig trygg i sitt hem och har jobb som man kan börja ta hand om dig själv och sin psykiska hälsa.

I början av pandemin när samhället började begränsas genom restriktioner och skolorna började med distansundervisning märkte Stadsmissionens medarbetare snabbt att många kände sig isolerade. Man klarade inte skolarbetet på grund av trångboddheten. Det saknades en lugn vrå för att studera. Många längtade efter klasskompisarna.

Sedan blev fler och fler av med jobbet. Utan en trygg inkomst uppstod en otrygg situation med oro för om man ska klara hyran. Detta tog sig snabbt uttryck i en begynnande psykisk ohälsa.

— Det är ingen som kommer och säger ”jag mår inte bra för jag har inget jobb”. Men vi har märkt att det är så, i rätt stor utsträckning faktiskt, säger Wafa Issa, verksamhetschef barn och unga Stockholms Stadsmission.

Personalen på Stadsmissionen möter besökare som inte orkar gå till sjukvården för att få sin medicin. Man orkar inte ta hand om barnen och sätta sig tillsammans för att läsa läxor. Många drabbas av sömnsvårigheter när de oroar sig för framtiden och om man kan betala hyran. Här ser vi de första tecknen på psykiska ohälsa.

Stadsmissionens råd- och stödsamtal har ökat under pandemin

Medan barnen deltar i Stadsmissionens fritidsaktiviteter och läxhjälp får föräldrarna rådgivning och stöd. Samtalen handlar om ekonomi och trångboddhet. Måste man flytta eller kan man få bidrag eller tjäna extra? Stadsmissionen skänker mat och kläder vilket underlättar en svår ekonomisk situation. Kanske kan man bo kvar en månad till. Stadsmissionen vägleder för att förstå vad som ligger i individens egen makt att påverka. Det gör att oron minskar.

Om man tar hand om psykisk ohälsa på ett tidigt stadium, då kan man förebygga ganska mycket, berättar Wafa Issa.

Den hjälp man får av Stadsmissionen kan många gånger förebygga att personen hamnar i djup depression eller till och med får psykoser. Om man långvarigt mår psykiskt dåligt kan det leda till fysisk ohälsa och att man inte klarar av att ta hand om sina barn.

För många av Stadsmissionens deltagare innebär behandlingen mot psykisk ohälsa inte att gå till en psykolog eller klinik. Det handlar om att få hjälp med det som utlöser den psykiska ohälsan: boendesituationen, arbetslösheten, trångboddheten. När det är löst – då kan jag börja ta hand om mig själv.


Publicerad: 2021-06-14