Promemorian Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning - Sveriges stadsmissioner
/
/
Promemorian Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning
Regeringshuset

Promemorian Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning

Promemorian är angelägen då det finns ett ökande antal hushåll som får allt svårare att hävda sig på bostadsmarknaden. Det råder brist på tillgängliga bostäder där många människor har svårt att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Sveriges Stadsmissioner ser behovet av förändring och har länge efterlyst en skarp nationell strategi mot hemlöshet och tydliga åtgärder som på allvar kan bryta mönstret och därmed minska hemlösheten.


Publicerad: 2024-04-15