Omikron märks av i våra enheter - Sveriges stadsmissioner
/
/
Omikron märks av i våra enheter

Omikron märks av i våra enheter

Stadsmissionens besökare har vant sig vid pandemin och är inte lika oroade över smittspridning – det leder till fler besökare än tidigare under pandemin. Många är ovaccinerade och har inte förstått vaccinationssystemet.

Stadsmissionens verksamheter runtom i landet fortsätter att Covid-anpassa, genom att glesa ut mellan besökarna, plexiglas som skydd, utökade städ- och hygienrutiner, utomhusaktiviteter och matleveranser. Men man märker att besökare är trött på pandemin. Att hålla avstånd och att tvätta händerna är inte självklart.

Den nya Omikron varianten är mycket smittsam vilket har lett till att flera medarbetare och volontärer är sjuka. Och det måstes lösa men lösningarna är inte alltid optimala. Personal som jobbar övertid, vikarier och omprioriteringar i en organisation kostar både i reda pengar och på vår personal.

Den fortsatt ökade psykiska ohälsan

Ökad psykisk ohälsa till följd av pandemin har redan observerats i vissa grupper och riskerar att förvärras framöver. Vi ser ökad oro och stress hos personer som redan lever i utsatthet och har bristande tillgång till ekonomiska och sociala skyddsnät.

Ungdomars psykiska hälsa tenderar att se sämre ut, hoppet om framtiden bleknar och många ungdomar vi möter drabbas på flera sätt. Både av fattigdomen och de ökade klyftorna i samhället. Och av att ha tappat den stabilitet, trygghet och inkludering som idrott och andra aktiviteter brukar innebära.

Ensamheten och den psykiska ohälsan har varit och fortsätter att vara påtaglig. För de äldre har det varit extra svårt då de utgör riskgrupp för covid-19. Personer i hemlöshet, framför allt de utan ett aktivt missbruk, har enligt flera aktörer som möter målgruppen mått dåligt av nedstängda träfflokaler och ökad isolering.

Utsattheten kommer inte ta slut efter pandemin

Många som redan lever på marginalen har under pandemin fått det ekonomiskt ännu tuffare. Stadsmissionens matkasse är ett sätt för tusentals familjer att veta att man kan sätta mat på bordet. För vissa kan det vara avgörande för att kunna betala hyran även denna månad.

Flera människor som Stadsmissionen möter har ändå behövt ta lån för sitt dagliga leverne. Vi ser en risk för ökad överskuldsättning, fattigdom och psykisk ohälsa även efter att pandemin är över.

Hjälp Stadsmissionen att stödja människor i utsatthet!


Publicerad: 2022-01-28