Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) - Sveriges stadsmissioner
/
/
Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)
Regeringshuset

Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)

Utredningens förslag innebär en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna gällande att bosättning fastställs korrekt och att rätt personuppgifter registreras, förslag om ändringar av samordningsnumret samt införandet av en ny identitetsbeteckning.

RSS har förståelse för att betänkandet innehåller vissa oklarheter, särskilt då folkbokföringsreglerna är komplexa. Trots detta vill RSS ändå anmärka behovet av tydlighet i utredningen, särskilt då det kommer till förslaget om identitetsnummer. Vidare vill RSS poängtera att det finns behov av vidare utredning gällande vissa författningsförslag. Vi vill samtidigt även lyfta fram grundproblematiken inom folkbokföringen även om detta inte specifikt ligger i utredningens arbetsområde.


Publicerad: 2021-10-15