Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning socialpedagog - Sveriges stadsmissioner
/
/
Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning socialpedagog
Regeringshuset

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning socialpedagog

MYH2022/1412

Sveriges Stadsmissioner ställer sig positiva till nationella föreskrifter för att tydliggöra socialpedagogutbildningens innehåll. Detta skulle underlätta både vid rekryteringar för att vara säker på kunskaper och kvalifikationer. Det skulle också tydliggöra vid utformandet av utbildningen. Det finns också en trend att yrket är efterfrågat vilket ökar behoven av att kvalitetssäkra utbildningen.

MYH2022/1412


Publicerad: 2022-09-16