Med anledning av vår styrelseledamot Lotta Säfströms hastiga bortgång - Sveriges stadsmissioner
/
/
Med anledning av vår styrelseledamot Lotta Säfströms hastiga bortgång

Med anledning av vår styrelseledamot Lotta Säfströms hastiga bortgång

Vi har idag nåtts av det tragiska beskedet att Göteborg Stadsmission direktor och Sveriges Stadsmissioner styrelseledamot Lotta Säfström hastigt gått bort den 24 oktober.

Det är en stor och oväntad förlust som påverkar oss alla i Stadsmissionen, både som organisation och som kollegor. Våra tankar går till Lottas närstående och alla dem som hon berört i sitt uppdrag och som person.

Lotta började sin tjänst som direktor och VD för Göteborgs Stadsmission 2010. Hon var utbildad diakon och socionom med lång erfarenhet från diakonala organisationer och civilsamhället. Lotta hade också ett uppdrag som talesperson för fattigdomsfrågor inom Sveriges Stadsmissioner.

Lotta hade ett stort engagemang och stort hjärta för personer i utsatthet, vilket präglade hela hennes liv, både yrkesmässigt och privat.

Vi minns Lotta som en driven, entusiasmerande och kompetent person och kommer fortsätta arbeta med det uppdrag som var så viktigt för henne – arbetet för ett mänskligare samhälle.

//Göteborgs Stadsmission


Publicerad: 2022-10-25