Martin Ärnlöv ny ordförande för Sveriges Stadsmissioner - Sveriges stadsmissioner
/
/
Martin Ärnlöv ny ordförande för Sveriges Stadsmissioner
Martin Ärnlöv, ordförande för Sveriges Stadsmissioner

Martin Ärnlöv ny ordförande för Sveriges Stadsmissioner

Vid årsmöte 21 maj valdes Martin Ärnlöv, direktor för Göteborgs Stadsmission till ny ordförande för Sveriges Stadsmissioner, medlemsorganisation för den lokala Stadsmissionen runtom i landet. Stadsmissionen bedriver idag professionellt socialt arbete på ett 40-tal orter runt om i Sverige.

Vid årsmöte 21 maj valdes Martin Ärnlöv, direktor för Göteborgs Stadsmission till ny ordförande för Sveriges Stadsmissioner, medlemsorganisation för den lokala Stadsmissionen runtom i landet. Stadsmissionen bedriver idag professionellt socialt arbete på ett 40-tal orter runt om i Sverige.

– Jag är väldigt glad över att ha fått förtroendet och  ser fram emot att nu få leda styrelsen bakom vår  generalsekreterare Jonas Wihlstrand . Det handlar om att att kraftsamla och koordinera arbetet på de nu över 40 orter där Sveriges Stadsmissioner är verksamma. Det behövs de kommande åren, för det är allt fler människor i Sverige som hamnar utanför eller i otillräckliga samhällsinsatser, säger Martin Ärnlöv, ny ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Martin Ärnlöv efterträder Sanna Detlefsen, till vardags direktor för Östergötlands Stadsmission.Under Sanna Detlefsens tid som ordförande har stor vikt lagts på vidareutvecklingen av Sveriges Stadsmissioners verksamhet runtom i landet inklusive effektmätning av Stadsmissionens sociala arbete.

Sanna Detlefsen är likaså mycket engagerad i frågor om våld i nära relation och har varit involverad i Stadsmissionens opinionsbildnings- och påverkansarbete som bidragit till den nya lagen om tillståndsplikt för skyddat boende och stärkta rättigheter för barn och vuxna rättigheter.

– Senaste åren har Sveriges Stadsmissioner haft en kraftfull utveckling och vuxit genom samarbete och kvalitetsutveckling. Styrelsen jobbar med ett ständigt fokus på visionen om ett mänskligare samhälle, där människor har makten över sina egna liv och känner delaktighet i samhället. Ordförandeskapet har varit fantastiskt roligt och stimulerande, säger Sanna Detlefsen, avgående ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Om Stadsmissionen

Stadsmissionen verkar för ett mänskligare samhälle där alla har makt att forma sina liv och vara delaktiga i samhället. Stadsmissionens uppdrag är att hjälpa människor i social och ekonomisk utsatthet till ett eget hem, en tillräcklig ekonomi och social trygghet. Sveriges Stadsmissioner har tio medlemmar; den lokala Stadsmissionen i Skåne, Kalmar, Östergötland, Göteborg, Örebro, Sörmland, Västerås, Stockholm, Uppsala och Umeå som bedriver professionell social verksamhet från Umeå i norr till Malmö i söder.

För information och bild kontakta:

Marika Hjelm Siegwald, senior strateg opinionsbildning & påverkan
E-post: marika.hjelm.siegwald@sverigesstadsmissioner.se
Tel: 073-088 67 90


Publicerad: 2024-05-27