Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) - Sveriges stadsmissioner
/
/
Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)
Regeringshuset

Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, härefter RSS har tidigare inlämnat yttrande över En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Yttrandet kompletteras med följande synpunkter enligt nedan.


Publicerad: 2020-01-10