Kommentar till regeringens budgetproposition  - Sveriges stadsmissioner
/
/
Kommentar till regeringens budgetproposition 

Kommentar till regeringens budgetproposition 

I Sverige är det ekonomisk kris med hög inflation som drabbar människor i ekonomisk utsatthet allra mest. Regeringen tar i budgetpropositionen barnfamiljer i ekonomisk utsatthet i beaktande. Men stödet uteblir till andra utsatta grupper. 

Stadsmissionen välkomnar att det tillfälliga tillägget till bostadsbidraget för barnfamiljer förlängs till juni 2024. Men eftersom bostadsmarknaden i Sverige inte fungerar och inflationen fortsatt är hög, behöver tillägget till bostadsbidraget permanentas och breddas till fler grupper. 

— Människor i ekonomisk utsatthet ska inte behöva leva med ständig oro för att pengarna ska räcka till för mat, kläder och hyra. Eftersom det i Sverige är stor brist på bostäder till rimliga kostnader, så behövs bostadsbidraget över en längre tid och till fler grupper. Det är också viktigt att regeringen tydliggör för kommunerna att inte dra av bostadsbidraget från annat stöd, eftersom stödet då minskar, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner. 

För människor med låga löner minskar regeringen minskar skatten, genom ytterligare ett grundavdrag. Det är bra att grundavdraget är indexerat, men avdraget har en för låg nivå. Stadsmissionen anser att genom att ytterligare skattebefria fler av de allra fattigaste så kan de leva på sin lön i större utsträckning. 

I sin budgetproposition för 2024 riktar inte regeringen, den ekonomiska krisen till trots, något ökat stöd till andra grupper i ekonomisk utsatthet. Det gäller bland annat människor med försörjningsstöd och asylsökande. 

— Vi ser att allt fler människor med långvarigt försörjningsstöd kommer till Stadsmissionen för hjälp. Försörjningsstödet urholkas successivt av inflationen och för låga uppräkningar av det. Därför behöver regeringen höja riksnormen för försörjningsstödet. Att höja stödet till denna grupp driver inte på inflationen, utan ger dem en möjlighet att klara sina basbehov, vilket de inte gör idag, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner. 

Likaså bör regeringen höja ersättningen för asylsökande. Idag är denna ersättning 71 kr/dag för asylsökande människor med eget boende. Det är en ersättning som ska räcka till mat, kläder, hyra – en omöjlighet.  


Publicerad: 2023-09-28